lördag 12 mars 2016

Sommar, flyktingkris och ett annat Sverige

Snart är sommaren här och ett nytt flyktingkaos som i höstas står för dörren.
Europa har stängt sina gränser, men det är enbart tillfälliga åtgärder med gränskontroller och för Sveriges del kräver konstitutionen att vi och Danmark i princip samtidigt står utan gränskontroller i 14 dagar innan ett nytt beslut kan fattas.

Samtidigt har vi, trots gränskontrollen som upprättades 4:e januari och kraftigt minskat flyktingmottagande under en period, inte lyckats hantera de 160 000 som valde att söka asyl i Sverige förra året.

De flesta som kommer hit här män, vilket gör att Sverige fått ett skifte från en majoritet kvinnor till en majoritet män. Inget land mår bra av för många män, det låter kanske sexistiskt men är ett faktum.
Ett överflöd av män leder till en högre grad av utslagning och kriminalitet i samhället och dessutom minskad jämställdhet. 
Självklart är det så att ett samhälle inte heller mår bra av en alltför stor övervikt av kvinnor, däremot är kvinnor i en liten majoritet i välmående samhällen eftersom kvinnor lever längre än män. Det är dock viktigt att fördelningen är någorlunda jämn bland barn, unga och fortfarande fertila.

Efter höstens och vinterns flyktingströmmar så fördelningen mellan könen kraftigt förskjuten. I de allra viktigaste åldrarna, de unga, mellan 15-17 år går det 123 pojkar på 100 flickor.  Det innebär att i de åldrarna är fördelningen skevare än i Kina där det går 117 pojkar på 100 flickor.

Det finns dock en väsentlig skillnad på Sverige och Kina när det gäller överskottet på pojkar. I Kina är det en konsekvens av ettbarnspolitiken och pojkarna som utgör överskott är kineser, födda med och uppväxta i den kinesiska kulturen. 
Det är en väsentlig skillnad på det som vi ser i Sverige där mansöverskottet utgörs av män från främmande kultur med en i våra ögon mycket skev kvinnosyn.

Effekterna av det har vi redan sett, både på badhus och i form av överfall av kvinnor. Läget är på sina håll så allvarligt att kvinnor uppmanas att inte vistas ute ensamma på kvällar och nätter.  
Det kommer inte att bli bättre, utan ju fler med denna kvinnosyn som kommer in i landet desto mer kommer vårt öppna och fria samhälle tvingas anpassa sig - och offren kommer att vara barn och kvinnor i första hand.

Det vore önskvärt om våra politiker faktiskt erkände den problematiken. Det vore önskvärt om det ställdes krav på nyanlända (och tidigare anlända) om att de skall anpassa sig till vårt svenska samhälle - istället för tvärtom att vi som bor i det här landet skall kliva tillbaka och anpassa oss till främmande kulturer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar