torsdag 30 april 2015

Trevlig Valborg
Tänk på att ta det lite lugnt med alkoholen så att det inte slutar så här:
Eller så här:Det finns så mycket roligare ställen att tillbringa valborg på eller vakna upp i än det här rummet:
Så ta det lugnt och fira i goda vänners lag


söndag 26 april 2015

Föräldrabalken är förlegad och bör ändras.


För gifta föreligger gemensam vårdnad från dag ett när barnet föds, men för sambos och icke sambos så tillfaller vårdnaden om barnet per automatik modern.


6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

Inledande bestämmelser
3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam. Lag (1994:1433)

Det absolut vanligaste är idag att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen - 92%. Gemensam vårdnad har en majoritet av föräldrarna oavsett om man talar om gifta, sambo eller icke sammanlevande föräldrar.

Gemen­sam och ensam vård­nad för barn 1‑17 år i olika familje­typer, 2011
Procent

(SCB)


Att vårdnaden tillfaller mamman i första hand trots samboskap med pappan är otidsenligt givet att två sammanboende föräldrar per automatik bör räknas som lika mycket föräldrar och utgöra en lika trygg bas för barnet oavsett kön.

Att leva under äktenskapsliknande förhållanden bör gentemot barnet också innebära att två närvarande föräldrar har lika ansvar, skyldighet och juridisk rätt att besluta kring barnet - och att det automatiskt skall följa på föräldraskapet.

Den nuvarande skrivningen bör ändras så att automatisk gemensam vårdnad också föreligger vid samboskap och träda i kraft samtidigt med att faderskapet fastställts.

5% av barnen har aldrig sammanbott med båda föräldrarna och det kan givetvis grunda sig i skäl som innebär att pappan är olämplig, det inte alls går att samarbeta osv.

Jag menar att lagen trots det bör ändras så att om ingen av föräldrarna protesterar och anger giltiga skäl till varför inte gemensam vårdnad skall föreligga från den dag då faderskapet är fastställt så skall gemensam vårdnad gälla.

Skillnaden jämfört med nuvarande lagskrivning mellan gifta/sambo blir då att för att kunna föra över vårdnaden från gemensam till enskild så kommer för sambos krävas - precis som det idag görs för gifta - att parterna separerar och endera kommer överens om enskild vårdnad för den ene, eller har så tungt vägande skäl för enskild vårdnad att rätten väljer att besluta om detta.

För icke-sambos skulle inte samma procedur krävas, utan där blir det istället frågan om att om mamman har något att invända mot pappan som gemensam vårdnadshavare så måste hon kunna motivera det sakligt och en prövning sker av hennes invändning - istället för som idag, att pappan måste stämma mamman för att få gemensam vårdnad om hon inte vill skriva på.


I ett jämställt samhälle finns ingen annan rimlig väg att gå än att ha utgångspunkten att båda parter är fullvärdiga föräldrar om det inte finns skäl som talar för något annat.
I ett jämställt samhälle så skall utgångspunkten vara att barnen äger rätten till båda sina föräldrar utan osaklig inskränkning från någon part.
En början för att nå dit är att automatisk gemensam vårdnad skall ses som grunden i föräldraskapet - inte ett tillval för ogifta.

tisdag 21 april 2015

Hundratals befaras döda i Medelhavet - hur löser vi problemet?

800 dog i flyktingbåtskatastrofen i Medelhavet i söndags, bekräftar FN. 


De första vittnesskildringarna berättar om skräcken under dramat.
- Vi klamrade oss fast vid de döda för att inte sjunka till botten, berättar en av de överlevande enligt La Repubblica.La Repubblica.
Efter att en flyktingbåt kapsejsat mellan Libyen och Italien natten mellan måndag och söndag har det kommit spridda rapporter om hur många som miste livet.
Nu bekräftar FN att 800 personer dog i katastrofen utanför Lampedusa, rapporterar AFP.
Två misstänkta människosmugglare har gripits bland de 28 överlevande efter tragedin i söndags då en flyktingbåt med upp till 950 människor ombord kapsejsade i Medelhavet.
[...] 

 (Expressen)
Självklart är det en fruktansvärd katastrof. Ännu värre är ju att denna katastrof är bara en av många som skett de sista åren.
Dödliga migrantolyckor 
12 april 2015: cirka 400 migranter befaras ha omkommit när en överlastad fiskebåt kapsejsade utanför libyska kusten.  
14 september 2014: En båt med cirka 200 afrikanska migranter sjunker öster om Tripoli. Bara 36 räddas.  
10 september 2014: Upp till 500 migranter befaras ha drunknat sedan människosmugglare rammat deras båt utanför Malta. 
22 augusti 2014: 170 migranter från Afrika söder om Sahara dör när deras båt sjunker utanför Tripoli.  
3 oktober 2013: Ett skepp med 500 migranter som reste från Afrikas horn sjunker utanför Lampedusa. Minst 366 människor dör.(Expressen)


Nu vaknar kraven på att EU skall ta emot fler flyktningar och förändra reglerna så att flyktingar inte skall behöva åka med smuggelligor över Medelhavet för att ta sig till Europa och in i EU.

Hur relevant är då detta krav:


Förra året kom cirka 170 000 migranter till Italien över Medelhavet. 3 419 människor beräknas ha drunknat på vägen.
(Expressen)


Enligt Frontex väntar ytterligare mellan en halv miljon och miljon människor på att resa från Libyen till Italien .. och då talar vi om ett lands utport och med de regler som råder idag.

Hur kommer flyktingströmmen se ut om vi lättar på reglerna - eller gör som somliga förespråkar helt sonika öppnar våra gränser.

Vem skall ta hand om alla som kommer? Vilka skall stå för de resurserna? Hur skall de enskilda länderna klara logistiken kring det så att den tillvaro de får i EU är människovärdig.

För att de inte räcker med att få en trygg plats - det ser vi ju på alla de som inte anser att Grekland och Italien erbjuder bra villkor utan söker till bl a till Tyskland och Skandinavien för att det är "bättre där".

Italiens strategi från 2013 är att utföra räddningsinsatser, rädda liv på Medelhavet och föra de nödsatta i land i Italien;Sedan över 300 migranter drunknat i en olycka utanför Lampedusa hösten 2013 drog Italien i gång sök- och räddningsinsatsen Mare Nostrum, i syfte att rädda liv på Medelhavet. Sverige är ett av 19 EU-länder som tillsammans med Island, Norge och Schweiz deltar i Triton.Källa: Migrationsverket, Röda Korset, Human Rights Watch 
(Expressen)

Men är ändrade asylregler och hjälp iland verkligen rätt metod.
Australien har valt en annan väg. En väg som visat sig vara effektiv och drastiskt minskat offren för döden på havet.


Australien - föredöme eller avskräckande exempel?


Australien har framgångsrikt löst problemet med båtflyktingar på sitt alldeles egna sätt.Nu drunknar nästan inga på havet längre.

[...]

I juli 2013 la Australien helt om sin politik. Militära fartyg stoppar numera alla flyktingbåtar på väg till Australien.Båtarna bogseras tillbaka till det lands territorialvatten varifrån de kommer, mestadels Indonesien.Kan landet inte identifieras bogseras båtarna till Papua och Nya Guinea där särskilda mottagningsläger byggts upp.
Vill sända signalHär låses flyktingarna in innan de får sin sak prövad. Men inte ens de som anses ha tillräckliga asylskäl släpps in i Australien.De tvingas välja mellan att åka tillbaka till sitt hemland eller att bosätta sig på fattiga Papau och Nya Guinea.

[...]

På ett plan har Australiens nya taktik varit lyckad. Väldigt få flyktingbåtar har under de senaste 18 månaderna försökt ta sig till Australien. Därmed har också antalet flyktingar som drunknar till havs minskat drastiskt.Efter den tragiska olyckan på Medelhavet i helgen då många hundra flyktingar dränktes när en båt kapsejsade har Australiens premiärministerTony Abbott uppmanat Europa att lära av Australiens exempel.

[...]

En positiv bieffekt av det australienska systemet är att det blir väldigt svårt för flyktingsmugglare att marknadsföra sin produkt, drömmen om att få starta en ny framtid i ett rikt land. Om inga båtflyktingar når sin slutdestination minskar givetvis efterfrågan på dessa riskfyllda resor drastiskt

[...]

Att så många trots att de är medvetna om riskerna försöker ta sig sjövägen till Europa beror på att det trots allt fungerar. Många når Europa. De får sin sak prövad. Eller så kan de åtminstone försöka hanka sig fram på svartjobb som illegala emigranter. Drömmen hålls vid liv.Australien har effektivt dödat drömmen.

(Aftonbladet - Wolfgang Hansson)EU kommer till slut tvingas att göra något liknande - det finns helt enkelt ingen annan utväg för att få stopp på drömmen om Europa och att det går att köpa sig en väg in.

Så länge bakdörren är öppen så kommer människor att använda den och för dyra pengar riskera sina liv på vägen.

Inga enkla lösningar på drunkningsdöden 

[...] 
I det sönderfallna Libyen sägs uppåt en miljon människor vänta på att smugglas till Europa. Gränspolisen Håkan Ejdervis, intervjuad i DN, talar om "miljontals".Låt den tanken sjunka in: miljontals. 
Lösningen på det är inte "fler kvotflyktningar", som många nu talar om.Även om andra EU-länder plötsligt blev lika generösa som Sverige, och fler migranter beslutade att stanna kvar och invänta chansen att få en vinstlott, skulle många hellre välja havet. I synnerhet de som saknar asylskäl. 
Den överlevande som vittnat om inlåsningen på olycksbåten, ska exempelvis komma från Bangladesh; andra kom från länder som Algeriet, Egypten, Nigeria, Senegal, Mali, Zambia och Ghana, enligt italienska Corriere della Sera. Många av dem skulle rimligen inte ha fått asyl i Europa. 
[...] 
Mare Nostrum, den italienska räddningsoperation, frälste långt över 100 000 människoliv. Likväl beräknas 3 419 människor ha drunknat under 2014; antalet båtflyktningar femfaldigades.Risken finns, när operationerna blir mer omfattande, att fler migranter tar chansen och accepterar större risker - sämre båtar, sämre väder. Dessutom kan smugglarna bli än mer hänsynslösa. 
Människor måste självklart räddas i största möjliga omfattning, men det är ingen lösning på problemet att människor drunknar. 
Asylviseringar i stor omfattning är inte heller möjligt; trycket skulle bli för stort. Om miljoner är villiga att riskera livet på Medelhavet skulle oändligt många fler vilja söka asylvisum utanför Europa. 
[...] 
Det finns två radikala sätt att sabotera smugglarnas affärsidé. Det ena är att öppna Europas gränser och hjälpa alla som vill över havet. Det kommer aldrig att ske.Det andra är att göra tvärtom: att försöka stoppa flykten över Medelhavet. Det skulle kunna minska trafiken och drunkningarna, men det är grymt; 
[...] 
Den enda verkliga lösningen är en fredligare och mer jämlik värld. Några enkla lösningar finns dessvärre inte. 
(Expressen - Ledarredaktionen )


Australien har stoppat döden på havet .. och jag tror det är den strategi som också EU kommer att tvingas anta för att stävja problemet...

Skillnaden är dock att om EU antar samma policy så bör EU också vara beredda att ställa upp och bidra till att skapa fredade flyktingzoner med vapenmakt och att bekämpa problemet ISIS på plats..


Givetvis ingår då också att vara med och ansvara för att dessa flyktingzoner inte blir till svältläger.


Det skulle innebära att länderna i EU var tvungna att bidra långt mer än de gör idag både med bistånd för människors överlevnad och militärt än vad som sker idag.
Men det är den enda strategin som i längden kommer att vara hållbar och den enda strategin som faktiskt sparar liv i förlängningen.

Böter för vissling på SD-möte

På torgmötet höll SD:s dåvarande partisekreterare Björn Söder ett tal på Stortorget. Anhängare samlades, men också partimotståndare. När Björn Söder började tala överröstades han av flera visselpipor. Händelsen störde en 27-årig man som ställde sig nära en kvinna för att, som han berättade under rättegången, bättre minnas hennes utseende. När 22-åringen märkte detta ska hon ha böjt sig fram mot honom och börjat blåsa ännu hårdare. (Aftonbladet)

Det är helt rätt. Fler sådana domar och ett aktivare arbete för att lagföra dem som stör allmänna sammankomster är önskvärt.

Det är givetvis okej att inte gilla vad politiker framför, det är också helt okej att protestera genom till exempel "vända ryggen till" och att samlas för att visa sitt avståndstagande.

Det är däremot inte okej att kasta sten, gapa så man stör, bråka, skrämma allmänheten som passerar eller stannar för att lyssna osv.

Själv minns jag ett framträdande från SD eller SvP i Nyköping för ett antal år sedan, där de som skulle tala attackerades med stenar och annat slängt på sig.
Situationen blev kaotisk och talarna som man ville driva bort fick träda in och hjälpa folk ur publiken, (barnvagnsdragande Svenssons bl a) ur vägen för de flygande projektilerna och den aggressiva hopen .. Gissningsvis ett AFA gäng som mobiliserats.

Jag själv var inte där för att lyssna, utan fick bara obehaget att finnas för nära när klappskalle-klanen började attackera talarna och publiken. Själv är jag vare sig anhängare av SD eller SvP - vilket i sig kan förklara varför jag inte har helt klart för mig vilka de var som stod på scenen - men när jag lämnade platsen stod ju en sak klar för mig i alla fall:
De som utsatte människor för reell fara, de som den dagen tystade människor rätt både till yttrande och att lyssna var inte de "hemska rasisterna" - utan dem som låtsas stå för demokrati, frihet och människors lika värde..
Publiken den  dagen, småbarnen i sin vagnar, och meningsmotståndarna var uppenbarligen inte att räkna som människor. 


måndag 20 april 2015

Islamiska Statens terror - media tigerIslamiska Statens terror har nu pågått i över två år inför omvärldens ögon. Människor slaktas skoningslös - folkmordet - pågår varje dag, men sällan får vi läsa om det i vår media.

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter tiger, gömmer, döljer det som sker. Någon enstaka gång kan vi få se en kort rapport om att ytterligare några slaktas - men vanligen handlar rapporteringen om annat - mindre blodiga, mindre grymma saker.

Videorna och rapporterna visat slakter och grymheter av en ofattbar omfattning. Videor och rapporter som finns där ute på nätet - tillgängliga för dem som orkar söka - men som vår media inte vill att vi skall se, som de väljer att inte rapportera om.

Ett axplock från sista 25 dagarna...
March 26, 2015
Photos: ISIL Beheaded an Iraqi Soldier (+18)
#Iraq #ISIS Stoned 2 people to death For adultery #IS
March 29, 2015

ISIS slaughter 8 people in Hama on charges of being “Shiite Muslims” / GRAPHIC


Videon - med VARNING för känsliga
Photos: ISIL executed 2 Iraqi's Sunni citizens30 March 2015

Sickening images show blindfolded and bound couple being brutally stoned to death for having sex before marriage by ISIS militants in Iraq31 March 2015

ISIS militants brutally massacre at least 30 civilians including two children in Syria by 'burning, beheading and firing on them', monitoring group says3 april 2015

#ISIS beheaded alot of young people in #YarmoukCamp and Coordinating of #Yarmouk city didn't publish the photos because they are so terrible4 april 2015


April 20, 2015

Reports: ISIL executed 6,000 in Iraq’s Anbar

Varför talar man inte om dessa grymheter i svensk media. 
Rädslan för att öka islamofobin i samhället är ingen ursäkt för att gömma sanningen för människor.

ISIS illdåd drabbar inte bara kristna, ISIS illdåd slår mot alla - även muslimer.

I något sammanhang hävdade en mediastolle att rapportering skulle locka ungdomar att ansluta sig till ISIS - men borde det inte vara tvärtom. 
Genom att visa ISIS rätta ansikte och hur deras bestialitet slår mot alla - även de egna - motarbetas propagandan för att ansluta sig:

March 4 2015

ISIS executes 11 of its leaders because of their withdrawal from Tikrit battles

March 14, 2015

ISIS Executes 38 of its gunmen including foreigners


April 11, 2015

ISIS executes 4 of its commanders by direct order of Abu Bakr al-Baghdadi


Tankeväckande humor :)

Snott på nätet

That reminds me of the study that revealed that women who carry some extra weight live longer than the men who mention it!

tisdag 14 april 2015

Reklam riktad till barn när den är som sämst .. och bäst


Vad ser du i bilden?


Två barn som leker. Ja visst, det gör jag också. Två barn som leker och repeterar könsnormen - flickan i köket och pojken i verkstaden. Flickan gullig och feminin med söt kjol och band i håret. Pojken tuff, kompetent, avslappnad och framåt.

Jag ser också något annat. Flickan som diskret tar upp ett litet hörn i skuggan av loggan och pojken som med stöd av "manliga" attribut som bilar, verktygsbänk och pokerlåda tar upp tre fjärdedelar av utrymmet.Kan man inte visa barn som leker utan att vara infösta i unkna könsroller.

Jovisst kan man det
Barn som leker moderna människor, där både pojkar och flickor kan hugga i med tvätt och städning på barns vis. Aktiva levande barn, som utan gränser av kön leker tillsammans, upptäcker tillsammans .Vi måste inte förändra barnen, inte klä ut pojkar i rosa och klänning och tvinga på flickorna snickarbyxor och hammare i näven för att bryta gamla unkna normer.
Vi behöver bara låta barnen få tillträde till allt och visa dem att det är okej leka och prova, att delta och samarbeta, att upptäcka och ha skoj tillsammans.

Vi behöver bara låta barnen få vara barn och få veta att det är okej att vara det.

måndag 13 april 2015

Humor eller bara en tragisk spegling av verkligheten?
Bilden är ju gullig och pojkens fråga är lätt att skratta åt - så där som man gör när barn säger saker som de inte förstår innebörden av. 

Själv skrattade jag högt när jag såg den första gången.

Tänker man ett steg längre så är det däremot lätt att skrattet fastnar i halsen. Vad den lilla pojken säger är ju att han tror att pojkar är "dyrare" - mer värdefulla än flickor.
Varifrån har pojken fått en sådan tanke?

torsdag 9 april 2015

40-åring köpte våldssex av Tove, 16, – frias från våldtäkt

De flesta har nog sett rubrikerna och många har läst artiklar om fallet.

Jag personligen blev självklart upprörd och förbannad över Tingsrättens resonemang när jag läste artikeln i Expressen.


Tove, 16, blev fastbunden, slagen, kissad på och fick en toalettborste uppkörd i underlivet av en 40-årig man som hon kom i kontakt med på "Snyggast chatten".Nu frias mannen från våldtäkt eftersom Tove sexchattat med honom om våldsamt sex och att han inte förstod att hon var i en "särskilt utsatt situation", trots att hennes armar var märkta efter att hon skurit sig själv.– Jag kunde inte sluta gråta. Det gjorde så ont, berättar Tove.

Det är morgon och på ett badrumsgolv i södra Stockholm ligger en naken flicka som heter Tove. En 40-åring man lutar sig fram och kissar på henne. Tove är 16 år gammal, har skärsår på armarna och mår psykiskt dåligt. Hon har vid flera tillfällen sålt sex till äldre män. Hon vet inte riktigt varför, men det började som att sätt att döva ångest.
[...]
Tove och mannen har bestämt att de ska ses och att hon mot betalning ska ha våldsamt sex med honom, men det hela urartar snart. Det är inte som de tidigare gångerna, då Tove menar att han oftast inte varit våldsam. Nu gråter Tove av smärta medan mannen filmar allt han gör mot henne. Han slår henne med en träpinne och tvingar henne att sätta in en buttplug, en sexleksak som används i analen.
– Jag kunde inte sluta gråta, det gjorde så ont, berättar Tove.
[...]

(Expressen)

Det man tidigare sagt i en sexchatt kan ju inte ligga till grund för att samtycke råder, inte ens om man med den andra parten haft ett samtal samma kväll öga mot öga så får det tas som intäkt för att påtvinga någon sexuella handlingar av något slag.

Man äger alltid rätt att backa ur en situation - samtycke är inget som får tas för givet och inget som innebär något kontrakt som inte får brytas.

Beskrivningen av vad som hänt och av flickan som ges i Expressen kan inte annat än uppröra när man läser artikeln och vad som sägs om domslutet - friad för våldtäkt.

Att mannen dessutom begått brott mot flera flickor, skapat barnpornografi, laddat ner barnpornografi, begått sexuella övergrepp mot en 13 åring och våldtagit ytterligare en flicka enligt åtalet och artikeln gör ju Tingsrättens resonerande och straffmätningen hårresande.


Domen
När man sedan läser domen så kommer ju en något annorlunda bild fram än den som framställs i Expressen.

Tingsrätten har helt enkelt inte haft möjlighet att resonera annorlunda - oavsett hur förkastlig mannen och hans agerande är i deras ögon.

Det framgår av domen, i hennes egen berättelse att hon gått med på dessa handlingar. Det står också att när hon sa nej, så respekterade han det - och hon tror att han skulle ha respekterat om hon sa nej till det som pågick också...


Ur domen
När hon sagt nej till analsex har han respekterat det. Hontror att om hon sa nej till något respekterade han alltid det och att han lyssnat tillvad hon sagt.

Hon har i förhöret med henne sagt att de hade kommit överens om vad som skulle hända ochvad hon tror har han alltid respekterat när hon sagt nej och att han lyssnat till vadhon sagt. Angivna omständigheter visar att det inte varit fråga om att den åtaladeden 18 november 2014 tvingat A till olika former av samlag.


Han är givetvis förkastlig på alla sätt och vis som utnyttjar unga flickor och småflickor på ett vidrigt sätt.
Däremot är hon ju sexton år - vilket innebär att våldtäkt mot barn inte är aktuellt eftersom hon är lovlig- fyllda 15 år - och att inte döma för våldtäkt får nog anses vara en rätt bedömning givet det utrymme som lagen ger.


Det blir ju lite konstigt om man börjar döma våldtäkt för att en person någon gång mått psykiskt dåligt - sex är ju liksom något som folk ägnar sig åt lite oavsett sinnesstämning.

I det här fallet har ju inte ens hennes mamma förstått att A mådde så dåligt som hon gjorde - så hur kan en sexköpare som träffat A fyra gånger under sexköp ha den förståelsen?
I synnerhet som det inte handlar om några färska - utan läkta skador som han ser.


Ur domen 
Den åtalade svarade att han sagt det men att J inte tyckte att det gjorde något.Han frågade A om hon skämdes för ärren. A svarade att det gjorde hon väl.Den åtalade har under förhöret med honom sagt att han uppfattade det som om A hade slutat skära sig och att hon inte sa något till honom att hon mådde dåligt. I åberopat undersökningsprotokoll från Södersjukhuset den 21 november 2014 antecknades att gamla ärr syntes på båda benen och båda armarna.

Iakttagelserna från undersökningen talar mot att en utomstående kunnat se att A fortfarande skar sig.

Det är inte heller så att han fyllt henne för att göra henne medgörlig - utan det är hon som bett om alkohol.

Det finns ingen tvekan om att hon - alldeles oavsett vad som tidigare eller under sexets gång kommits överens om - i vilket ögonblick som helst skall äga rätten att dra sig ur och att en fortsättning då skulle utgöra ett övergrepp/våldtäkt.

I det här fallet har hon dock inte till honom gett tecken på att hon inte vill vara med - tvärtom, skulle jag säga - när han avslutar så vill hon fortsätta...


Ur domen 
Sedan sa han att de var klara. Hon bad honom att han skulle slå henne mer. Han sa nej. Hon sa till honom att han ville slå henne.Då slog han henne.

Domen är ändå felaktig i så motto att de satt straffet alldeles för lågt.
Det här är en man som inte medvetet begått bara ett brott - utan det handlar om upprepade brott .. Han döms inte för våldtäkten men på 13 andra punkter.


Ur domen

  • Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-11-16
  • Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-11-16 (2 tillfällen)
  • Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken - 2014-09-01 -- 2014-11-18 (5 tillfällen)
  • Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-11-16 
  •  Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken - 2014-11-22 (3 tillfällen)
  • Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p, 2 p och 5 p brottsbalken - 2014-09-22 -- 2014-11-22 


Givet att det handlar om 13 punkter som han fälls för så borde den sammanlagda brottslighetens straffvärde gett två år - inte ett.

Det fanns utrymme för det, och det utrymmet har inte Tingsrätten utnyttjat.

6 kap. Om sexualbrott 
6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90).
10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd,döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90). 

16 kap. Om brott mot allmän ordning  
10 a § Den som 1. skildrar barn i pornografisk bild,2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Två år är också lindrigt om du frågar mig - men det är vad lagen ger utrymme för, och det utrymmet borde ha nyttjats.
29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift
2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas[...]
6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövatsorganiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,[...]


Tro mig - jag skulle absolut se att det gick att straffa den här mannen rejält .. lagen ger dock inte möjlighet till det.


Jag poängterar att jag inte på något sätt anser att flickan får skylla sig själv, tvärtom - hon är sexton år och borde inte ens lagligt kunna vara föremål för en 40-årings sjuka dragning till mycket unga alldeles oavsett form av sexualitet, i ännu högre grad borde hon i lagen fått vara skyddad mot perversiteter av allehanda slag.

Vi lever i ett sjukt land där medelålders äckel äger tillträde till våra barns kroppar. Ja, en sextonåring räknas fortfarande som barn - inte som ung vuxen.

Sverige borde snegla mot USA där vissa stater medger sex mellan unga, men begränsar snuskhumrarnas tillgång till dem.

Statutory rape (Lagstadgad våldtäkt)
Lagstadgad våldtäkt är en term som används för att beskriva ett brott som sker när en individ (oavsett ålder) har frivilliga sexuella relationer med någon som inte tillräckligt gammal för att lagligen samtycka till beteendet. Gränsen för lagligt samtycke med äldre är ofta satt till 18 eller 20 år. 
Enligt FBI:s definition, karaktäriseras lagstadgad våldtäkt som icke våldsamma samlag med en person som är yngre än den lagstadgade åldern för samtycke. Varje stat har lagar som förbjuder sex med en minderårig. Åldern på samtycke varierar från stat till stat samt etiketten och straffet för brottet. Förutom enskilda åldrar har vissa stater lagar som skyddar den unge genom att personer utanför ett visst åldersintervall som har sex med den unge begår lagstadgad våldtäkt.

Jag anser att vi i Sverige borde skydda våra unga på ett liknande sätt. Ett lagstadgad åldersintervall för lovliga mellan 15 och fram till 18 års dagen. Då med ett något större intervall för varje år som personen närmar sig 18.

Ett införande av "lagstadgad våldtäkt" och en höjning av strafftiderna på sexualbrottsparagraferna är önskvärda lagändringar för att skydda våra unga i ett samhälle som blivit alltmer gränslöst och perverterat.

Och ja, jag förstår mycket väl att en 15-åring kan bli kär och begeistrad i en 25-åring. Åt andra hållet är det dock mycket svårt att se att det skall vara acceptabelt. En 25-åring har inte på en 15-åring att göra helt enkelt.

Gamla medelålders perverterade grisar i 30-40 års åldern skall inte ha mandat på vare sig en 15, 16 eller 17-åring.


Och nej - alla män är inte perverterade grisar, de allra flesta män är införstådda med och respekterar att barn och unga är off-limit.


onsdag 8 april 2015

Hanna Lindholm .. Inget stoppar mig

Ibland behöver man inte fundera på hur något skall återges eller kommenteras för historien berättar sig så bra på egen hand.
Jobbigt att höra sanningen. Är nyfiken över vilka metoder du & dina anhängare hade tänkt för att stoppa mig?Vad svarar man på det?
Att ibland behöver man visst inte göra så mycket mer än att luta sig tillbaka och vänta


FAKTA

Drygt ett 20-tal sverigedemokrater riskerar att uteslutas ur partiet. Enligt vad Aftonbladet erfar handlar det bland annat om dessa:

• Gustav Kasselstrand, SDU-ordförande
• William Hahne, vice ordförande i SDU och ordförande i SD Stockholms stad
• Margareta Haglund, andre vice ordförande i SD Stockholms stad styrelse
• Jan-Olof Bengtsson, ledamot i SD Stockholms stads styrelse

Hanna Lindholm, ordförande i SDU Haninge/Nynäshamn, suppleant i SD Haninge och suppleant i SD Stockholm stad

• Adam Berg, 2:e vice distriktsordförande SDU Stockholm, suppleant i SDU:s förbundsstyrelse samt suppleant i SD Stockholms stads styrelse
• Anton Stigermark, suppleant i SD Stockholms stads styrelse
• Mikael Valtersson, tidigare kanslichef för SD i riksdagen och försvarspolitisk företrädare i statliga Luftförsvarskommittén.
• Fredrik Hagberg, medlem.Åkesson förklarar uteslutningarna med att han vill hålla ihop partiet.

"Vi är många som på olika sätt offrat alldeles för mycket på vägen mot partiets framgångar för att stillatigande se på när oönskade, mer eller mindre radikala intressen försöker flytta fram sina positioner och därmed riskera partiets framtid", skriver han.
(Expressen)


Skadligt för Sverige
Han hänvisar också till öppet brev där han bland annat framför att; 
”Varje försök att destabilisera Sverigedemokraterna måste betraktas som partiskadligt - i förlängningen skadligt för Sverige”.
(Aftonbladet)

Det är naturligtvis inte klart att Hanna Lindholm utesluts än, men man kan nog i alla fall konstatera att trots försöket med en högst otraditionell "partytappning" av Sverigedräkten så hänger hon löst just nu.

Och det känns ju rätt givet ändå ... att även om hon skulle lyckas hänga sig kvar  i partiet så får hon nog anses vara just stoppad.
Att göra avbön och lova bot och bättring för att få stanna är också  en form av inbromsning/stopp.


Dags för rättning i ledet!fredag 3 april 2015

Kvinnor skall alltid vara knullbara ..

Att se kvinnor som människor som presterar och lyfts fram för sina prestationer går bara inte.
Män framställs som kompetenta - kvinnor som knullbara ..Och jo då .. Det är ett golfmagasin även om den nedre bilden snarare skriker Playboy och nu skall här runkas..
onsdag 1 april 2015

Du skall vara knullbar och hålla käft - annars är du ingen riktig kvinna..

SDU -Stockholms Hanna Lindholm bestämde sig för att klargöra SD:s kvinnosyn med en bild.Budskapet är enkelt, en "riktig" kvinna är  tyst, behaglig, följsam och hennes viktigaste egenskap är att se ljuv ut och vara knullbar.

Att ha åsikter - och dessutom ha fräckheten att yttra dem offentligt - nej, det är inte vad SD vill se kvinnor göra.
Jag tycker att påhoppet på Lady Dahmer är extremt lågt, inte oväntat från SD håll, men väldigt lågt.
Samtidigt tycker jag ändå att det är skönt att SD så tydligt genom sina företrädare tar bladet från munnen och skyltar med sin kvinnosyn.

Hanna Lindholm menar att hon genom bilden visar upp två olika ideologier. Skrämmande nog tror Hanna Lindholm att det är håret i armhålan som är det feministiska budskapet, den feministiska ideologins kärna ..


Feminister borde fokusera på viktigare saker än rätten att visa upp sina orakade armhålor, säger Lindholm till Nyheter24.

Skrämmande nog tycks Hanna Lindholm inte förstå att det i SD:s egen väljarbas också finns förvirrade kvinnor som inte förstått de krav SD ställer på kvinnor och kvinnlighet.

Hur tänker hon sig att hennes budskap tas emot av de kvinnliga SD väljare som själva inte ägnar tiden åt att trippa runt i folkdräkt och inte lägger sin energi på att se så knullbara ut de någonsin kan?

Fast det är kanske kärnan i budskapet.
Till SD är du bara välkommen som kvinna om du förstått din plats, rakar armhåla, mus och ben, håller käft, är knullbar och inser att din huvuduppgift är att behaga mannen och föda barn ..

OM DET var själva tanken så har hon i alla fall lyckats väl med att få ut budskapet.

Jag är helt för fler offentliga företrädare för SD som så tydligt visar upp sitt människofientliga och kvinnofientliga budskap.
De behövs så att ingen kvinna behöver bli lurad att tro att SD på något sätt tänker sig att ta tillvara deras rättigheter - eller ser dem som människor jämställda med män.

Som slutkläm kan vi dessutom konstatera att det blir riktigt komiskt när Hanna Lindholm efter att blivit ifrågasatt försöker vända det till att det är Lady Dahmer som är utseendefixerad ..och att budskapet på något sätt går att missförstå ...

Å andra sidan - det är väl ingen som förväntar sig att en SD:are faktiskt skall stå för det denne gör och säger ... mycket bättre då att försöka skylla på någon annan .. 

Nåja, det är ju skönt för Hanna Lindholm att hon har något att tillföra världen i alla fall ... även om det inte poppar upp något vettigt i lilla skallen så har hon ju sin viktigaste egenskap i behåll - att vara  knullbar .... än så länge i alla fall...

Nyheter24 artikel
Expressen Artikel
Lady Dahmers svarsinlägg - Är du knullbar, lilla vän?