torsdag 28 november 2013

Angelica upptäckte nytt farligt hiv-virusEn nyligen upptäckt variant av hiv-virus leder snabbare till den fruktade sjukdomen aids. Varianten uppstår när en person smittas av två olika hiv-virus.- Det finns alla skäl att vara uppmärksam på uppkomsten av nya varianter av hiv, säger lundadoktoranden Angelica Palm som ansvarat för forskningsstudien.


Det här mer aggressiva hiv-viruset har hittats när man gjort tester på hiv-smittade patienter i det västafrikanska landet Guinea-Bissau.

Den nya kombinationen, som kallas A3/02 och är en korsning av de vanligaste hiv-varianterna i Guinea-Bissau, har hittills bara upptäckts i Västafrika. Men forskarna som gjort upptäckten vid Lunds universitet, menar att det kan vara viktigt att vara uppmärksam på uppkomsten och spridning av nya och aggressivare varianter av hiv.
[...]
Internationella undersökningar visar att redan nu finns flera rekombinanter (som korsningar kallas i det här sammanhanget) både i USA och Europa. Man menar att hiv-floran numera har fler rekombinanter än huvudvarianter.

- Hiv är ett extremt dynamiskt och föränderligt virus och det bildas hela tiden nya subformer av virus som vi vet väldigt lite om, säger Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi vid Lunds universitet.
[...]
(Expressen)Förhoppningsvis tar lagstiftarna till sig den här informationen och lägger tanken på att avkriminalisera att HIV-smittade har samlag utan skydd och utan att informera den andra parten om riskerna..
Det skall betraktas som misshandel/grov misshandel att medvetet utsätta andra för risken att få en dödlig sjukdom, eller en sjukdom som påverkar människors livsval utan att personen får en möjlighet att välja om denne vill utsättas för risken det innebär.

Pappamånader gav mer jämställdhet


Pappamånaderna har inte bara lett till att fler fäder är lediga med sina barn.Mammor vabbar också mindre och lågavlönade mammor har fått bättre inkomst.Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) genomfört.

Men skillnaderna är små. Totalt minskade mammornas vabbande med 1,8 procent när den första reserverade månaden, även kallad "pappamånaden", infördes. Samtidigt ökade pappornas uttag med lika mycket.

[...]

När den andra pappamånaden infördes fick lågavlönade mammor bättre inkomst, vilket främst tros bero på att de jobbar mer.

– Kvinnor med lägre inkomster arbetar ofta deltid och reformen har påverkat arbetstiden snarare än lönen, säger utredaren Ann-Zofie Duvander.

Pappors inkomst förändrades inte.

Men även om skillnaderna i studien är små har pappamånaderna haft betydelse, enligt ISF.

– Vi ser att utvecklingen går i rätt riktning. Därför är det troligt att de reserverade månaderna har haft större effekt än det vi uppmätt, säger Ann-Zofie Duvander.
[...]
Folkpartiets landsmöte beslutade nyligen att en tredje månad i föräldraförsäkringen ska reserveras vardera föräldern. Om eller när det blir regeringspolitik återstår att se.

ISF bedömer att en tredje pappamånad ytterligare skulle förstärka tendensen mot mer jämställdhet.
[...]
(Aftonbladet)
Det är inte en tredje pappamånad som skall diskuteras. Vill man på allvar få igenom jämlika villkor på arbetsmarknaden och i föräldraskapet så skall föräldraförsäkringen helt sonika delas. Pappors del skall tillfalla papporna utan trams med överskrivningar och mammors del tillfalla mammorna.. vare sig mer eller mindre.

Kunde man dessutom genomföra att ett par månader kan tas ut gemensamt vid barnets födelse så att både mamman och pappan redan från starten var involverade i det lilla barnet och eventuella syskon så skulle både pappor och barn ha allt att vinna på det.


Vill man nödvändigtvis att ena parten skall vara den som axlar ansvaret för barnen så skall det vara upp till familjerna att själva sörja för det ekonomiskt. Så länge vi lever i ett samhälle som lägger huvudansvaret för barnen på kvinna så kommer vi aldrig uppnå jämställdhet.

onsdag 20 november 2013

Män och kvinnor bedöms olika ..


Du kommer nog uppfatta min text som rörig

Forskare har nämligen testat att underteckna samma text med antingen ett mansnamn eller ett kvinnonamn, och sedan låtit personer reagera på texten. Testet har genomförts upprepade gånger, både i Sverige och utomlands.

Resultatet är att mannens text uppfattas som ”genomtänkt, välskriven och övertygande”. Kvinnans text, däremot, uppfattas som just ” rörig, oklar och svår att förstå”.

Samma text, alltså.
[...]

En så till synes enkel sak som ett namn, eller en bokstav, verkar kunna trigga igång våra undermedvetna förväntningar på hur män och kvinnor är, vilket påverkar hur vi uppfattar deras handlingar. Trots att de är identiska.

[...]

Vårt tänkande om både oss själva och om andra begränsas av undermedvetna strukturer, som det är hög tid att var och en börjar få syn på hos sig själv. För om ett namn, en bokstav, en enkel påminnelse om vårt kön, ger sådan effekt – vilka konsekvenser i samhället i stort ger då inte våra tankefigurer kring män och kvinnor?
(Genusfolket)


Detta tycker jag stämmer med mina egna erfarenheter. När man diskuterar med män så kan de vara hur retoriska som helst i sina åsikter - men uppfattas av sig själva och andra som saklig, bestämda, argumenterande, ofta oavsett vilka nedlåtande attityder eller personpåhopp de lägger in i sin argumentation.

Som kvinna får jag ofta höra att jag är "för arg", "inte gillar män", "är radikal och omedgörlig" osv, trots att jag undviker personlig påhopp och försöker hålla mig till att argumentera utifrån det som personen sagt/skrivit..

Kvinnor skall ha helt enkelt vara medgörliga, beredda att låta meningsmotståndaren få sista ordet, inte argumentera för "hårt" och vara beredda att ändra sina synpunkter när en man sagt sitt... sen spelar det ingen roll vem som faktiskt har reell kunskap, erfarenhet eller bas att stå på .. mäns ord ses och väger helt enkelt tyngre... alldeles oavsett hur lite de egentligen vet om det de talar om..

tisdag 19 november 2013

I anti-feministernas våta drömmar...


”Kvinnan ska gå ett steg efter mannen”


Feminister samhällshot Rysslands kvinnor måste tillbaka till hemmen och föda barn som kan bygga nationen stor och stark igen. Det är den politik som makthavarna med president Putin i spetsen driver och som hårdnar.


[...]

Kvinnan som smyckar sig, som går bakom mannen men är fokus för hans uppmärksamhet - det är harmoniskt. Mannen ska vara man och kvinnan kvinna, därför ska man tex inte tillåta att flickan betalar för sig på restaurang. Det är fel, säger han till SVT:s korrespondent Elin Jönsson.

Feminister är bara intresserade av sex

I det nya ryska starka samhället, som ska präglas av traditionella värden, finns ingen plats för vare sig hbt-personer, karriärkvinnor eller feminister. Enligt Vitalij Milonovs nationalistiska synsätt föder de inga barn och utgör därför ett särskilt hot mot samhället.

– Feminister ser ingen mening med familjen, de är bara intresserade av den egna sexuella tillfredställelsen, i bästa fall.

[...]Man önskar verkligen att man kunde säga att sådanadär kvinnofientliga strömningar har vi inte i Sverige ... Men eftersom jag inte gillar att ljuga så avstår jag från att säga något så dumt...


Här har vi ju både anti-feminister, Sverige Demokrater, KD och lite annat anhang som inte ens har den goda smaken att avstå från att rapa liknande strunt......


torsdag 14 november 2013

Ser du människors hudfärg eller är du "färgblind"?

Lady Dahmer lyfter idag fram något mycket viktigt på sin blogg:

"För grejen är att vi vita kan kosta på oss att ”inte se hudfärg” eller ”inte bry oss om folks ursprung” men svarta och andra rasifierade har inte den lyxen. Dessutom upplever jag att det osynliggör, inte bara människors ursprund och etnicitet utan problemen som följer. (rasism)"  (Lady Dahmer)

”What do you see when you look in the mirror in the morning?’ the black woman asked. The white woman said, ‘a woman’. The black woman responded, ‘When I look in the mirror, I see a black woman.”

Läs, se framförallt filmen hon lagt ut.. 
Ett mycket tankeväckande och viktigt inlägg


En tortyrturist och hans offer

En tortyrturist och hans offer - en viktig berättelse om Jackie Arklöv och Amir Maric och svensk rättssäkerhet, skriven 2004 för snart tio år sedan ... Jag kan undrar vad som hände med Amir Maric .. hur det gick för hedersmedborgaren Jackie Arklöv har ju knappast undgått någon..En tankeställare om svensk rättvisa:


"En svensk förbrytare behandlas med all den varsamhet rättvisan är mäktig. En flykting förpassas till samma rättvisas avskrädeshög. Den ene heter Jackie Arklöv, den andre kallar vi Amir Maric.

Den ene växte upp i Storuman, den andre i Zenica. Den ene blev svetsare, men mest arbetslös, den andre köttmästare med egen butik. Den ene gick i skola i ett kylslaget men välordnat folkhem. Den andre växte upp i en diktatur. Den ene heter Jackie Arklöv, den andre kallar vi Amir Maric. När ödet för dem samman har de som synes inget gemensamt. Den ene visste inte riktigt vad han ville, den andre var redan far till tre barn, en respekterad man. På amatörbilderna ser man en swimmingpool, trädgård, bilar. Den ene drömmer om att bli stridsman, och söker till jägarregementet i Arvidsjaur. "Jag har alltid varit intresserad av det militära, jag tror att det är medfött." Den andre har redan varit det finaste i soldatväg man kunde bli: marskalk Josip Titos gardessoldat i vita handskar, guldlamé och himmelsblå uniform. "Det var en stor heder. Och det näst bästa var att livgardisterna slapp göra repmånad."
[...]

Uppdatering:
(Ett bevis på mediernas makt: samma dag som artikeln publicerades i DN drogs tillbaka beslutet att avvisa “Amir Maric”. Samma år återupptogs förundersökningen mot Jackie Arlöv för folkrättsbrott.)

onsdag 13 november 2013

53-årig inhoppare besegrar 23-årig MMA-fighterVad säger man ....
gammal är äldst .........

Ändra lagar och praxis - ge kvinnor rätten till sina kroppar...


Det är dags för en lagstiftning som säger att det faktiskt ÄR våldtäkt när den ena parten inte vill och den andra tar sig rätten....


Ur en HvR dom:
Hovrätten finner följande styrkt. Mats LXXXxxson har vid det med åtalet avsedda
tillfället fört upp skaftet på en grillgaffel i målsäganden Marias slida. Han har gjort det
trots att Maria har varit helt emot det och trots att han visste om detta. Hans handlande
har varit en sådan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med ett påtvingat samlag. Det är emellertid inte
styrkt att Maria - så som anges i gärningsbeskrivningen - på grund av berusning eller
annars med hänsyn till omständigheterna har befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd
som förutsätts i brottsbalken för våldtäktsansvar

Det är således inte heller utrett att
Mats Lxxxxxson har genomfört handlingen genom att otillbörligt utnyttja ett sådant
"' ••
hjälplöst tittstårid. Han kan därför inte dömas för våldtäkt. Gärningen har emellertid
inneburit att han har allvarligt ofredat Maria på ett sätt som varit ägnat att djupt kränka

hennes sexuella integritet. Han har därmed gjort sig skyldig till sexuellt ofredande
enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken. Brottets allvar återspeglas i ett straffvärde
som far anses svara mot ett fängelsestraff upp emot ett års fängelse.


(Direktlänkar inte till domen - utan till en artikel om mannen, som du nu fått strafflindring efter en ännu en dom i HvR - där straffet sänktes)


Mannen har nu fått sänkt straff i HvR efter ytterligare brott. Man väljer att sänka i den delen som handlar om våldtäkt - kvinnans skador var ju inte stora.......


Förekommer i 17 avsnitt i brottsregistret…

Trots det behandlas han som en förstagångsförbrytare….När skall kvinnor börja räknas som människor i vårt samhälle. Hur länge skall vi behöva vänta på lagar och rättspraxis som skyddar kvinnors liv och hälsa ...

tisdag 12 november 2013

Inlåst på rättspsyk – sålde 17-årig flicka

En 47-årig dömd sexbrottsling fortsatte att begå nya brott inifrån rättspsyk på Löwenströmska sjukhuset.

Han sålde en 17-årig flicka till en rad sexköpare och åtalas nu för koppleri.


[...]

47-åringen har vårdats inom rättspsykiatrin sedan 2004. Han dömdes då för att lockat en 13-årig flicka till ett hotellrum och där försökt våldta henne.

Han hade också utsatt en annan 13-årig flicka för sexuella övergrepp och dömdes även för övergrepp i rättssak och grovt barnpornografibrott.

[...]

I juni ansökte chefsöverläkaren hos förvaltningsrätten om att få ge mannen frigång. Men domstolen avslog på grund av att 47-åringen inte följt reglerna för hur mobiltelefoner får användas.

Kort efteråt ska mannen ha börjat sälja den 17-åriga flickan till sexköpare via internet – som han kom åt bland annat genom mobiltelefon.
Enligt åtalet har det rört sig om ett 20-tal tillfällen som flickan haft sexuella förbindelser mot ersättning.

[...]

Han åtalas även för olaga hot gentemot flickans föräldrar. Han skickade sms med innebörden att de skulle dödas eller skadas. Även dessa sms skickades inifrån Löwenströmska.
Dessutom har han ofredat flickan i flera sms-meddelande där han sagt att han skulle sprida "sexuellt kränkande material" om henne om hon inte fortsatte att sälja sex.

Mannen åtalas också för utnyttjande av barn för sexuell posering. Han hade enligt åtalet förmått en annan tonårsflicka att visa sig naken eller i underkläder framför en webb-kamera och även onanerat inför honom.
När polisen gjorde husrannsakan och undersökte hans it-utrustning på Löwenströmska hittades en mängd barnporr, varför han också åtalas för det.

[...]

Kaj Forslund, verksamhetschef för rättspsykiatrin i Stockholms län, hävdar att sjukhuset har följt lagen.
– Vi har misslyckats eftersom han har fortsatt att begå brott, säger han till mitti.se. Men vi använder lagen som den är skriven och det krävs en hel del för att få omhänderta en mobiltelefon.
(Aftonbladet)
Själva skandalen ligger knappast i att en dömd knäppgök begår nya brott när tillfälle ges.

Skandalen - det absurda - är att människor som begått brott, dömts och betraktas som så sjuka/farliga att de inte skall vistas i samhället har tillgång till både mobil och internet.


Det är dags för en lagändring.

söndag 10 november 2013

Vägrade McDonalds - kan förlora vårdnadenEn pappa i New York är indragen i en infekterad vårdnadstvist och riskerar att förlora vårdnaden av sin 4-årige son.
Anledningen: han ville inte ta grabben till McDonald's.
– Man skulle kunna tro att det handlar om sexuellt ofredande, säger pappan David Schorr till New York Post.

[...]

I tisdags förra veckan hade pappa David Schorr planerat att ta grabben till restaurangen The Corner Café dit han brukar gå och äta. Men pojken fick ett utbrott och krävde att de i stället skulle käka på McDonald's.

Pappan, som uppenbarligen inte ville gå dit, gav sin son ett ultimatum; vi äter middag var som helst förutom på McDonald's - eller så äter vi ingen middag alls.

– Barnet, envis som en åsna, valde alternativet "ingen middag alls", säger pappan enligt den stämningsansökan som NY Post tagit del av.
[...]

Psykiatern som endast talat med mamman och sonen hävdar i sitt utlåtande att David Schorr är "helt oförmögen att ta hand om sin son". David Schorr, som själv är advokat, har i sin tur anmält psykiatern för förtal.

Vårdnadstvisten återupptas i december. Då ska rätten avgöra om man kan vara lämplig som förälder trots att man inte tar barnet till en snabbmatsrestaurang.

(Expressen)


Hur absurt kan det bli?
Det borde väl vara tvärtom, att det ses som positivt att man väljer bort snabbmaten för riktig mat, och att det är positivt att den vuxne agerar förälder och inte låter en fyraåring diktera villkoren.


lördag 9 november 2013

Är jag rasfascist .. svaret är Nej.

Efter diskussionen i kommentarsfältet i det här inlägget:

Lexi, 4, bets ihjäl av familjens nya hund


Så vill jag förtydliga mig. Jag tror inte att det finns bra eller dåliga raser.
Jag är helt övertygad om att i rätt händer - dvs om ägare och hund matchas - så finns det inga dåliga raser.
Jag vänder mig däremot mot säljargumentet "barnsäker" hund.
Jag anser också att det inom alla raser - eller icke raser - finns hundar som har sådana erfarenheter och/eller så usel mentalitet att de utgör en risk i samhället. De hundarna skall vi inte behålla och vi skall definitivt inte placera dem hos barnfamiljer.

Skall du köpa hund så se till att du vet vad du köper, av vem du köper och varför du köper just den hund du väljer. Är hunden verkligen för dig. Kan du som ägare ge den här hunden rätt styrning, rätt aktivitet, rätt syssla, rätt miljö .. eller är det en annan ras som passar dig bättre..

Den stora faran med hundar i vårt samhälle är inte att raser har olika egenskaper och olika drifter, den stora faran är när man vill låtsas att en hund kan matcha alla situationer, är lämplig oavsett, bara ägaren vill ha sin hund.

Det finns i princip inga dåliga raser - det finns bara dåliga uppfödare och dåliga/mindre lämpliga ägare.

Man i koja rör upp känslor


”Mannen är känd för oss och inte farlig”

Sedan i somras har en man bott i en koja nära elljuspåret i Stocksätterskogen i Hallsberg. Boende i området är upprörda. Enligt uppgift ska dock mannen ha blivit avvisad av polis i veckan.
 I den här kojan i Stocksätterskogen
 har en man bott sedan i somras. 
Polisen ska ha avvisat honom i dagarna.


Exakt hur länge mannen har bott i kojan är oklart. Så sent som i tisdags sågs han gå på elljusspåret och sedan vika av till boplatsen.
– Vi har ringt till polisen flera gånger. Men svaren vi fått är att det inte är någon fara, säger Lars Fagerlund, boende i området.
[...]

Saknar information
Han tycker att det är förfärligt att det inte har gått att få rätt information.
– Flera ensamma tjejer går och springer i spåret. Det är ju jäkligt olustigt om det bor en sån här man mitt i skogen.
Helena Fredriksson är utredningschef vid Sydnärkepolisen. Hon är inte insatt i ärendet, och har inga uppgifter om att någon skulle bo i kojan.
– Men mannen i fråga är känd för oss, och han är inte farlig, säger hon.
[...]
(NA)

Det borde givetvis röra upp känslor att en man tvingas bo i en koja i skogen. 
Vi som i Sverige borde ha en grundtrygghet för alla människor borde inte ha uteliggare, vare sig i skogen eller i stan. Alla borde ha tak över huvudet, en plats att sova på och mat för dagen.

Men det är inte därför människor protesterar, de protesterar för att en fattig jäkel har mage att lägga ut sin sovsäck nära andra människor. De protesterar för att han "stör" dem i deras ordnade liv. De ger uttryck för en intolerans som väcker spykänslor.

Mannen är inte farlig. Vad spelar det för roll om kvinnor passerar hans boplats när de motionerar?
Borde det inte vara precis tvärtom, att en närvaron av en människa minskar risken för överfall på den sträckan. Att ett vittne och en potentiell hjälp för de som rör sig i skogen får andra med skumma avsikter att välja en annan plats för en eventuell attack?


Stoppa pedofilerna

Stoppa pedofilerna på nätet!

Följ länken ovan för att se filmen om Sweetie

Vill du hjälpa till med att verka för att stoppa pedofilerna på nätet så skriv under:

torsdag 7 november 2013

”Min flickvän slår mig när hon har pms”

Det är rubriken på en plusartikel i Aftonbladet.
Jag har inte plusabonnemang och kan inte läsa mer än så, men jag behöver egentligen inte läsa mer än så heller.
Tomas - som killen heter i artikeln enligt bildbyline - har fel.
Hans flickvän slår inte honom när hon har PMS, hans flickvän slår honom när hon har behov av att avreagera sig - inget annat. Det är möjligt att det sammanfaller med PMS-besvär - men PMS är inte orsaken, PMS är inte förklaringen.

Orsaken till att hon slår är att hon vill avreagera sig, förklaringen till att hon slår honom är att i hennes ögon är han en alldeles duglig slagpåse - inget annat.

Tomas bör - precis som alla kvinnor och män som får agera slagpåse - lämna sin flickvän. Han bör inse att hon väljer att slå honom - precis som alla som slår sin partner väljer att ta sig den rätten.
Handlade det om okontrollerbara reaktioner så skulle människor som slår slå alla andra också när behovet av avreaktion infinner sig. Så fungerar det ju sällan, den som slår slår den person den anser sig äga makten och rätten över.

Det finns inga ursäkter för att fysiskt avreagera sig på sin partner (eller andra).
Oavsett om du är kvinna eller man så gå när din partner kliver över gränsen. 

Lexi, 4, bets ihjäl av familjens nya hund


Expressen:

Lexi Hudson, 4, låg och sov när familjens hund gick till attack.Hennes mamma försökte desperat få hunden att släppa. Det gick inte. Lexi avled på vägen till sjukhuset, skriverMirror.

[...]

Misshandlad hund
Hunden hade blivit dåligt behandlad av sina tidigare ägare, men den hade passat bra i familjen Hudson och lekte bra med dottern Lexi, 4, i hemmet i Mountsorrel i Leicestershire, England.

[...]

Men på tisdagen fick något hunden att anfalla Lexi. Hon låg i sängen och sov med sin mamma när hunden plötsligt högg tag i henne. Den skakade med huvudet och slet i hennes kropp.
Mamma Jodi försökte desperat slita bort hunden från sin dotter, men lyckades inte.
– Först när hon tog en kniv och började hugga hunden, så släppte den. Hon högg tills den var död, säger Paul Ryan till Mirror.

Men det var för sent. Lexi fördes i ilfart till sjukhus, men avled innan ambulansen kom fram.
– Jag såg Jodi när de tog Lexi till sjukhuset. Hon var blodig och sa om och om igen att de hade lovat henne att hunden var säker att ha tillsammans med barn, säger Paul Ryan till Mirror.

[...]
(Expressen)Aftonbladet:

Jodie Hudson, 30, trodde att familjens nya bulldog var barnkär.Nu skakas Storbritannien av händelsen.Men i går bets hennes 4-åriga dotter Lexi i hjäl av hunden.

Grannar som uttalar sig i brittisk media beskriver fruktansvärda scener från den lilla orten Mountsorrel i Leicestershire.
Enligt Daily Mail var 4-åriga Lexi Branson hemma från förskolan eftersom hon kände sig sjuk.
Då ska familjehunden, en bulldog, plötsligt ha gett sig på flickan när hon låg och sov tillsammans med sin mamma.

– Den var helt tokig. Den grabbade tag i Lexi och vägrade släppa taget, säger Paul Ryan, som är en vän till familjen, till Daily Mirror.

[...]

Daily Mail uppger att hunden fram till attacken hade agerat lugnt kring barn och enligt tidningen ska Jodie ha fått höra att det var säkert att ha hunden i närheten av barn när hon hämtade den från ett hem för övergivna hundar.

[...]
(Aftonbladet)Vad kan man säga mer än att det är oerhört tragiskt när det blir så fel.

Hundar är givetvis fina, de kan vara ett mycket trevligt sällskap, bra kamrater osv .. men och det är ett stort stort MEN, det finns inget som heter "barnsäkra" hundar.

Alla hundar - oavsett hur snälla, socialiserade och tama de är - kan bli trängda, irriterade, gå överstyr och bita. Alla hundar kan bita barn. Hundar är helt enkelt inte barnsäkra vänner, därför måste vuxna alltid ha översikt när hund och barn umgås.

En omplacering är dessutom i princip alltid ett osäkrare kort än en hund man tagit som valp och som formats i familjen. En omplacering som man dessutom inte vet något om är en reell risk, oavsett hur snäll den verkar. Vet man inget om hunden så vet man inte heller vad som kan trigga den, vad som gör den trängd, vad som utlöser "svartsjuka" och aggressivitet.

En illa behandlad hund skall definitivt inte "räddas" av barnfamiljer, eftersom illa behandlade hundar alltid, alltid, har ett bagage som kan utlösa oönskade reaktioner. De - precis som människor - bär med sig och reagerar utifrån sina erfarenheter, däremot saknar en hund människans konsekvenstänkande. Den reagerar - den funderar inte, kan inte förutse och kan inte förstå konsekvensen av sina reaktioner.

Gatuhundar - som i det här fallet:


Leicester City Council yesterday confirmed a dog warden took the dog off the streets and handed it into the kennels before Miss Hudson took it in.

Är givetvis något av det mest osäkra man kan ta in i sitt hus. En gatuhund har inte bara ett okänt förflutet - den har också med mycket hög sannolikhet fått lära sig att försvara sig själv, sitt revir, sin föda osv.. Det ligger helt enkelt i en gatuhunds överlevnadsvillkor att kunna hävda sig med aggressivitet. En gatuhund överlever tack vare den kapaciteten - inte trots den.

Att dessutom den här hunden var av "bull-ras", ärrad, och har ett okänt förflutet borde ha fått alla att skrika nej när barnfamilj kom på tal. Oerhört oansvarig att placera den hos barn, ännu mer oansvarigt och befängt att saluföra den som "barnsäker" eller ens "barnvänlig".

Skaffar man hund när man har barn så har man ett absolut ansvar för att försöka gardera sig så långt det är möjligt mot att hunden attackerar barnet/barn.
Det gör man genom att skaffa en hund som valp, från en seriös säljare, genom att välja en ras som passar ens egen förmåga, och genom att aktivt fostra hunden in i familjen - samt genom att inte betrakta hunden som en barnsäker leksak.

När det gäller omplaceringar - så nej, har du små barn så avstå. Har du äldre barn så se till att det är en stabil hund med bra bakgrund och förutsättningar du tar in i familjen. Inga "räddningar" av illa behandlade hundar. Gå kurs med hunden, lär känna den och lär er styra upp hunden på ett bra sätt.

När det gäller gatuhundar så NEJ. Det bästa man kan göra med gatuhundar är att lägga ner dem. I synnerhet om man talar om stora raser med starka drifter.
Gatuhundar är inte socialiserade, har inte växt in i de villkor som gäller i en mänsklig flock och innebär därför alltid en hög risk. En risk man inte får utsätta andra för.


Man fälls för övergrepp på sexåring


De sexuella övergreppen inleddes 2002, när flickan var sex år. Men inte förrän flickan nästan tio år senare skrev ett brev till barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) uppdagades brottet.

Nu har hovrätten dömt en 52-årig man i Kristianstadstrakten till ett och ett halvt års fängelse, skriver Metro.
[...]
(Expressen)Övergreppen inleddes när flickan var sex år - hur lång tid pågick de? Hur många gånger handlar det om?
Ordet inleddes berättar ju om en fortsättning, antyder en start på en serie..
Oavsett - ett och ett halvt års fängelse innebär ett år effektiv sitt-tid.

Hur kan sexuella övergrepp på en sexåring, som dessutom är av sådan karaktär att åklagaren väcker åtal över tio år senare, endast ge ett sådant struntstraff?
Var är de där lagarna som skulle ge barn stärkt skydd?

Man blir förbannad...
onsdag 6 november 2013

Tårtattacken på Jimmie Åkesson ...Den 60-åriga kvinna som misstänks ha kastat en tårta i ansiktet på Jimmie Åkesson (SD) har släppts från arresten.
– Hon frigavs redan klockan 19.11 i går, säger Bengt Danell vid Södermalmspolisen.

[...]

Kvinnan greps snabbt av polis och fördes till arresten på Södermalm strax efter klockan 17.30. Men hon blev inte kvar länge utan släpptes klockan 19.11.
Kvinnan är enligt Bengt Danell misstänkt för ofredande.
(Aftonbladet)


Det här väcker två tankar, först - vad tjänade kvinnan på att bevisa att hon var en intolerant idiot.. ?
Den andra är - varför läser över 200 personer en bok av en författare de uppenbarligen inte gillar ... för de kan väl inte gärna protestera mot något som de inte ens läst??

Folk är bra underliga ibland...--------------------------------------------------------------------------------
Uppdatering:

Tårtkvinnan berättar: Jag hatar rasister och fascism

Ja, och uppenbarligen hatar "tårtkvinnan" demokrati också...

Fick ingen lön – kidnappade chefenEn 38-årig man kidnappade och dödshotade sin chef sedan han inte fått ut sin lön.

Nu har hovrätten skärpt straffet för mannen till fängelse i ett år och nio månader, tre månader mer än tidigare, för bland annat olaga frihetsberövande, skriver Metro.
[...]
(Expressen)

Jag undrar mest över vilket straff chefen i fråga fick ... för att underlåta att betala ut lön är väl ändå inte lagligt .. eller hur är det nu, i "nya Sverige" ????

tisdag 5 november 2013

Så osmakligt att man knappt kan kalla det för journalistik - Lena Melin
Aftonbladet Lena Melin
"Brittiska Daily Express ägnar sig åt osmakligheter. Man kan knappt kalla det journalistik.
I en populistisk kampanj ber de läsarna att ansluta sig till tidningens ”korståg” mot nya immigranter från EU.


[...]

Bakgrunden till ”korståget” är flera EU-länder (dock inte Sverige) haft undantag från EU:s regler om fri rörlighet för arbetskraft för rumänska och bulgariska medborgare. Vid nyår, sju år efter att de blev medlemmar, försvinner undantagen.

Enligt Daily Express kommer det leda till ett massivt inflöde av rumäner och bulgarer till Storbritannien vilket hotar de brittiska ungdomarnas jobb och dessutom sätter ytterligare press på bostadsmarknad och välfärdssystem."


Bakgrunden till kampanjen är således att Daily Express inte vill att Storbritannien skall hamna i samma läge som Sverige....
För till och med du förstår väl att ökat tryck i form av fler människor på arbetsmarknad, bostadsmarknad och välfärdssystem minskar utrymmet för dem som redan köar där?


"Upplysningsvis är den fria rörligheten för arbetskraft en hörnsten i EU-samarbetet. Det är inget som man väljer bort vilket tidningen skamlöst inbillar sina läsare."

Nej, tyvärr är är det inte valfritt föra alla, och alla länder har inte varit smarta nog att begära undantag så att de kan anpassa inflödet av gästarbetare till landets behov.

"Det är inte heller fritt fram att slå ner sina bopålar var man har lust, inte ens i EU. Man har rätt att söka jobb under tre månader men utan ekonomisk hjälp från det nya landet.

Rätt att bosätta sig i landet har bara den som har ett jobb, driver ett företag, är pensionär eller pluggar, kort och gott är självförsörjande och betalar skatt. Även dessa fakta förtiger tidningen."


Och själv förtiger du att det inte alls råder något förbud mot att slå sig ner i Sverige och vara illegal, att man som invandrare kan slippa betala för sjukvård, skola och tandvård. Att illegala invandrare som tillskrivs rättigheter i vårt land är en faktisk kostnad som de som arbetar skall betala för.

Varför förtiger ni att ökad invandring leder till ökat tryck på arbetsmarknaden. Att gästarbetare är de som urholkar arbetsrätten, dumpar lönerna och innebär att människor sägs upp från sina arbetsplatser och ersätts om de inte anpassar sina krav nedåt till gästarbetarnas nivå.

Varför berättar inte ni om de löner som tjänas in i Sverige men skickas utomlands och konsumeras där, vilket får hjulen att snurra någon annanstans - inte här..."Enligt Eurostat gick 7,6 procent av den brittiska arbetskraften utan jobb i juli, den färskaste siffran. Genomsnittet i EU var elva och i Sverige var siffran då 7,8 procent. Ungdomsarbetslösheten låg också under genomsnittet."

Det du säger här är således att Storbritanniens strategi har varit effektiv, de har inte öppna gränser och har därför lyckats skydda sin arbetsmarknad mot det kaos som råder där fri arbetskraftsinvandring tillämpas.


"Storbritannien befinner sig inte heller i toppen av listan av länder där andra EU-medborgare jobbar. 1,4 miljoner EU-medborgare motsvarande 4,8 procent av befolkningen jobbar i landet. I hela EU är motsvarande siffra 3,1.

Men i Luxemburg är det 46, på Irland 11, Cypern 14 och Öster­rike drygt fem procent för att nämna några.[...]"


Du förstår säkert inte det, men Luxemberg, Irland och Cypern är givetvis inte länder som framstår som goda förebilder om man vill att den inhemska befolkningen skall ha sitt uppehälle tryggat i form av eget arbete. De är i så fall skräckexempel.

Cypern hade i augusti 17,1% arbetslöshet, Luxemburg 5,9 och Irland 13,6%.

Berätta gärna vad som är sunt med arbetskraftsinvandring i länder med rådande arbetslöshet..."Hittills har bara 35 000 av land­ets 63 miljoner invånare skrivit på ”korståget”. Det skulle vi på Aftonbladet betrakta som ett magert resultat trots en folkmängd på 9,5 miljoner.

Det kan vara så att tidningens främlingsfientliga populism är för mycket till och med för britterna. Att dela in människor i mino­ritetsgrupper och sedan skylla allt ont på dem leder ovillkorligen till elände. Det har historien lärt oss och det borde Daily Express veta. De leker med elden.

[...]"
(Aftonbladet Lena Melin)Nej, Lena Melin det är inte frågan om "osmaklig journalistik", det är frågan om att väcka och samla opinion mot något som man ser som negativt för samhället.

Du vet ungefär som ni själva gör i kampanjer som:


Sverige räcker till för oss alla

En kampanj som för övrigt på snart två månader endast lyckats samla 18258 namn.
Alltså en, i dina ögon rent misslyckad kampanj, vars resultat kan tolkas som om att till och med Sveriges toleranta befolkning har insett att vårt utrymme i samhället inte är oändligt.


Något som var så osmakligt att det inte går att kalla journalistisk är det du själv som på sistone presterat..

Det märkliga är att han inte svarar nej

Att du har mage att hoppa på andra och tala om osmaklig journalistik efter den kräkan övergår mitt förstånd.

Att du dessutom gör det för att du vill klaga på andra tidningar driver kampanjer på samma sätt som Aftonbladet själv gör, men att du inte kan hantera att deras åsikt inte är linje med din/er .. det är ett osmakligt skämt när det kommer från någon som själv misshandlar det fria ordet så gruvligt som du gjort..