fredag 28 februari 2014

Män har bättre åsikter än kvinnor - Erik Almqvist (SD)


SD om jämställdhet:Jämställdhet
Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra.

Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort.

Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.

Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

(SD - Vår politik – en översikt )

Betyder alltså direkt översatt till SD språk - " Män har ofta bättre åsikter än kvinnor"...

Samma värde, samma rättigheter - bara sämre åsikter om du är kvinna, så du är inte så värd att lyssna på om du inte håller med det som sägs .. Härlig retorik måste jag säga.

Sug på den du kvinna.

Som SD kvinna gör du troligen redan det.


Edit:
Ja, jag har lagt in hela deras text från hemsidan om jämställdhet. Nej, det är knappast något brott mot upphovsrättslagen - de är ett riksdagsparti. Som medborgare har vi rätt att ta del av och dela deras program.

Jag väljer att lägga in det i sin helhet för var och en att se att det Erik uttalar inte på något sätt strider mot partiets linje. 
Kvinna och man skall komplettera varandra - inte vara likar.
Att Erik anser att kvinnor är lite lägre och inte lyssnigsvärda är alltså helt i partiets linje. De förespråkar formell (på pappret)  - inte reell (verklig) jämställdhet. Om det som står på pappret aldrig blir verklighet ser de det inte som ett problem...

Det är SD:s linje. 

torsdag 27 februari 2014

Christer Petterssons gravsten har hittats


Ur Aftonbladets artikel:
Missbrukaren Christer Pettersson pekades ut av Lisbet Palme som den som mördade hennes make i dag för 28 år sedan.
[...]
I september 2004 avled han och tog då eventuellt med sig sanningen om Palme-mordet i graven.
[...]
Men det dröjde innan han kom i jorden. De sista anhöriga hade sagt upp bekantskapen sedan decennier tillbaka. Kroppen blev därför liggande i ett kylfack på rättsläkarstationen i Solna flera månader. Till slut blev kyrkoherde Sven-Eric Svensson uppmärksammad på situationen för hans famöse församlingsmedlem.

Det blev till slut en så kallad fattigmansbegravning i Sollentuna kyrka där kommunen stod för kostnaderna.
[...]
Christer Pettersson jordfästes därpå i föräldrarnas grav på Solna kyrkogård.

En nära vän ombesörjde att han så småningom fick en sten, en hjärtformad i blankslipad röd Vånga-granit.
[...]
Graven återlämnades till församlingen den 24 maj 2011 av den dåvarande gravrättsinnehavaren.

Enligt uppgift från gravboken hade hon fyra dagar tidigare låtit ta bort gravstenen tillsammans med firman Norrorts gravvårdar som en gång tillverkade den.
[...]

(Aftonbladet)

Christer Pettersson låg alltså redan sju år efter sin död i en omärkt grav. En återlämnad, omärkt grav.

Någonstans gör det mig illamående. Illa berörd.

Jag trodde man ägde rätten att vila ifred i minst 25 år efter jordfästning. Jag trodde man ägde rätten att få ligga i en märkt grav om någon valt det alternativet istället för minneslund.

Jag trodde att också stackar ensamma jävlar på samhällets baksida ägde rätt till någon slags värdighet i döden.

Nu undrar jag hur många omärkta gravar det finns där ute. Hur många återlämnade gravar och återtagna stenar. Hur många rubbade griftefrider. Hur många som inte har någon som tyckte det var värt att bevara deras sista viloplats en anständig tid.


Det känns talande för vår tid och vårt samhälle.


Özz Nûjen stödjer F!

Özz Nûjen skänker 100 tusen kronor till F!:s valkampanj, i sin motivering till varför säger han bland annat detta:

"Det säger mycket om ett samhälle när den sittande statsministern stolt säger att han inte är feminist. Det säger mycket om en människa som inte ens förstår eller vill förstå att feminism är vanlig jävla rättvisa, där jämställdhet och jämlikhet råder mellan människor, oavsett kön. "

Kan det uttryckas bättre undrar jag?


torsdag 20 februari 2014

Uppgifter: 100 döda – på en dag i Ukraina

Efter att vapenvilan utlysts så anföll demonstranter polisens barrikader. Resultatet blev att den retirerande polisen besvarat detta med skarp eld och prickskyttar.

Från Aftonbladet:

Beväpnade demonstranter ska ha anfallit poliser. Detonationer och skottlossning hörs runt presidentplatset. Gatustriderna i centrala Kiev är sedan tidig morgon i full gång.

– De mest radikala demonstranterna förföljde polisen när de drog sig tillbaka imorse. Samtidigt började andra poliser skjuta från byggnadstaken runt Självständighetstorget, förmodligen var de någon form av polisiära prickskyttar, säger Aftonbladets reporter på plats, Wolfgang Hansson.
[...]
Kiev Post skriver också att 60 poliser tagits till fånga i en byggnad på Khreschchatygatan. Några av dem har inte fått mat på minst 24 timmar, skriver tidningen.

(Aftonbladet)


Mats Larsson Expressen:
[...]
De nya våldsamheterna utbröt sedan demonstranterna på Majdan-torget pressade tillbaka kravallpoliserna och återtog territorium de tidigare förlorat.

Det är bara det senaste exemplet på att oppositionsledarna - som tungviktsboxaren Vitalij Klytjko - inte verkar ha kontrollen över torget. Att gatans parlament råder.

Det går inte att ingå en vapenvila ena timmen och sedan gå till angrepp mot kravallpolisen så fort en chans ges. Och den yta demonstranterna tog blev dyrköpt territorium.
[...]

(Expressen)

Bildspecial: Protesterna i UkrainaEU:s utrikesministrar har idag haft möte eller sitter fortfarande i möte om situationen i Ukraina. Det har ännu inte framgått om de enats kring något beslut, däremot att det som diskuteras är sanktioner mot Ukraina eller ledande personer som utpekas som ansvariga i Ukraina. Givetvis är syftet från EU att på detta sätt försöka tvinga fram att avtalet skrivs under.
Frågan är dock om inte sanktioner istället driver Ukraina i armarna på Ryssland, och om det inte gör det - utan avtalet skrivs under för att stoppa våldet på torget i Kiev - då har våldet vunnit, inte folket, eftersom vad majoriteten av de 48 miljoner ukrainarna vill vet man inte.
Man vet inte heller längre vilka krafter som driver våldet vidare på torget, vilka som avgjorde att vapenvilan inte skulle respekteras utan istället trappade upp våldet. Vad man vet är att oppositionsledarna som stod som frontfigurer när demonstrationerna inleddes i november inte längre har gehör hos massan på torget.

Polisen i Kiev specialutrustas nu, drygt 60 specialpoliser (alt soldater) är tillfångatagna, polisen har fått tillstånd att använda de medel som krävs för att hålla ställningarna och återställa lugnet.
100 döda idag, man kan bara undra hur detta skall sluta.

Uppdatering:
EU har meddelat att sanktioner skall införas mot de som ligger bakom våldet i Ukraina. Vilka de pekar ut som skyldiga framgår dock inte.

onsdag 19 februari 2014

Krisen i Ukraina

När president Viktor Janukovytj drog sig ur ett associationsavtal med Eu i slutet av november förra året bröt protesterna ut. De har pågått och tidvis varit våldsamma från både demonstranter och polis.
Från den 16 februari och fram till i tisdags har läget varit lite lugnare efter att presidenten dels släppt 200 fängslade demonstranter, dels lovat en omröstning om en lagändring som skulle minska hans makt.
När omröstningen i tisdags sköts upp startade protestaktionerna igen.

SVT:s utrikeskommentator Bo Inge Andersson skriver:

Ukraina: Våldet på väg mot en ny nivå

[...]
Oppositionens krav har blivit allt mer kompromisslösa. De kräver nu ingenting mindre än att Janukovytj ska avstå en del av sin makt till förmån för parlamentet.

Det verkar nu som om detta det absoluta kravet för att de protester som inleddes på tisdagen ska få ett slut.

Därför trängde oppositionella in i parlamentet, avbröt förhandlingarna och ville få parlamentet att besluta om en förändring av grundlagen. Därför stormades president Janukovytjs partihögkvarter, därför ockuperades offentliga byggnader.
[...]
Det blir en fråga om han ska gå med på att avstå makt – eller om han ska sätta in mera våld. Något annat val tycks det inte finnas.
[...]
Vi vet inte om detta är en medveten taktik från de tre ledande oppositionsledarna eller om det är våldsamma ytterlighetsgrupper som nu fått överhanden och slår till mot regimens polis- och säkerhetsstyrkor, helt enkelt därför att de anser att regimen inte har visat mer tillmötesgående.

Protesterna inleds en dag efter att Ryssland lovade den snart konkursfärdiga Ukraina att få två miljarder dollar i stöd utbetalt av de 15 miljarder som Ryssland i december lovade Janukovitj.

Han fick dem därför att han avstod från ett samarbetsavtal som skulle ha fört Ukraina närmare EU. Det ledde till protesterna.
[...]
Det är dock viktigt att komma ihåg att det också finns ett Ukraina som är lojalt med Janukovytj och som uppfattar Ryssland som en naturlig samarbetspartner. Trots protesterna kan alltså Janukovytj hävda att han har stöd i landet.

(SVT - Bo Inge Andersson)


När man läser rubriker och artiklar i Aftonbladet och Expressen är det lätt att få intrycket att det är en ren konflikt mellan folket, folkets vilja, och makten.

Så är det givetvis inte. Oppositionen, de som inte valdes till makten, och deras anhängare vill närmare EU, men vad majoriteten av folket vill vet vi faktiskt inte.

Ukraina består av näsan 48 miljoner invånare. Några tusen, eller hundra tusen på torget i Kiev utgör ingen majoritet och står inte för massornas röst för att de är många. Det är inte så enkelt.

Samtidigt finns det en stor risk för att inbördeskrig bryter ut om man fortsätter besvara demonstranterna med våld. Människor reagerar när makten svarar med ett övervåld som leder till skador och död, de reagerar även när det är demonstranterna själva som trissat upp våldet.
Och jo, så har det varit i dessa protester, demonstranterna har inte bara varit fredliga. Det är inte många veckor sedan vi möttes av bilder i media där demonstranterna mötte polisen med brandbomber. Där skadade och brinnande poliser syntes i bild.
Det blir inte heller rätt om presidenten och sittande regering kapitulerar för oppositionen, eftersom oppositionen är i opposition just för att den inte vunnit majoritet.

Om nu Ukrainas statsskick hade byggt på genuint demokratiska principer så hade man kunnat förvänta sig en diplomatisk lösning med röstning. Folket hade fått rösta om en grundlagsändring, om vilket stat/union de vill ingå avtal med - Ryssland eller EU, och man hade utlyst nyval.

Nu bygger ju Ukrainas demokrati på diktatoriska principer så sannolikt kommer läget istället bli mycket värre och risken är överhängande för att vi får se ännu en stat i öst i fritt fall istället.

Alexander Bard hatar när Centerns kvinnor inte lyssnar och lyder

Alexander Bard har beslutat sig för, nej säg istället, skriker nu ut, att han skall göra centerpartiet en stor tjänst inför kommande val och lämna partiet.

Naturligtvis uttrycker han sig inte så, och har inte heller förhoppningen att centerpartiet skall klara sig kvar i riksdagen.

Den stora liberalen Alexander Bard lämnar eftersom han inte får diktera vad centerpartiets kvinnor skall ha för åsikter och vilken politisk hållning de vill ha i olika frågor.
Liberalisten och förespråkaren för en frihetsideologi uttrycker det så här:


Ur Aftonbladet:
”Nu tar jag bladet från munnen (sorry), men... Jag hatar Centerkvinnorna, jag hatar Centerkvinnorna! En hög jävla miffon är vad de är”, skriver han i ett inlägg.

Han kallar också Centerkvinnorna för ”sexhatarmoralister och ”missfosterhjärnor”.

(Aftonbladet)


Ur Expressen:
"Att sälja sex är för helvete inte att bli våldtagen, era sjuka jävla missfosterhjärnor!" skriver han i inlägget som Expressen.se tagit del av

När Expressen.se når honom över telefon bekräftar han sitt avhopp - och försvarar sitt ilskna inlägg i Facebookgruppen.

– Jag har tänkt på det här en längre tid, men det som utlöste det i kväll var en debattartikel i SvD av centerkvinnorna om bland annat att svenska medborgare ska kunna straffas för sexköp även i länder där det är lagligt. Det är fullständigt idiotiskt, säger han.
[...]
Du använder väldigt hårda formuleringar i det här inlägget?
– Ja, men det står jag för. De är miffohjärnor! Artikeln är dålig dessutom.

(Expressen)


Artikeln i fråga skrevs i SvD 1 april 2013

Sexköp utomlands bör kriminaliseras

En välskriven och genomtänkt artikel, även om jag också har funderingar på hur det skall fungera om man tar bort kravet på dubbel straffbarhet. Principen är i alla fall viktigt.

Ur artikeln
Centerpartiets framtidsstämma 2013 befäste att Centerpartiet är ett feministiskt parti. Det nya idéprogrammet fastslår att partiet vill se ett samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel – och prostitution.
[...]
Centerkvinnorna vill nu se Centerpartiet gå från ord till handling genom att verka för att Sverige tar bort kravet om dubbel straffbarhet så att Sveriges medborgare inte längre, med lagens välsignelse, är fria att köpa sex utanför landets gränser där säljarna framförallt består av utsatta kvinnor och barn. Det är en dubbelmoral att kriminalisera svenska medborgares sexköp nationellt, men tillåta utnyttjandet av än mer utsatta kvinnor och barn utomlands.
[...]

(SvD)Det tog alltså Alexander Bard nästan ett år att reagera på artikeln och lämna partiet. Snabbtänkt grabb det är :)
Eller det tog honom ett år att inse att centern är ett demokratiskt parti vars kvinnor inte låter sig styras av en man med hybris som tolkar liberalism som utrymme åt honom och underkastelse för de som inte håller med honom.

Nåja, det är bara att gratulera centern, folkpartiet och Alliansen som nu fått ett lyft genom den publicitet som nyheten att Alexander Bard lämnat dem ger och beklaga de röda partierna som inte längre kommer ha draghjälp av den belastning som Alexander Bard varit för Alliansen, först i Folkpartiet och sedan i Centern.
För Piratpartiets skull får vi väl hoppas att han är snäll nog att lämna också dem innan valet, annars har de mitt varma deltagande.

För sanningen är ju att Alexander Bard är en belastning för vilken organisation som helst i seriösa sammanhang. En människa som så totalt saknar lyhördhet för andra och som så diktatoriskt vill styra andra kan inte fungera som representant för andra människor.
Det är också så att alldeles oavsett en människas politiska tillhörighet, sexuella läggning, sociala status eller andra faktorer så kan man inte ha en så obehaglig framtoning som Alexander Bard utan att stöta bort människor och vara en negativ belastning för det man skall företräda. 

Ur Expressen:Fredrick Federley, Centerpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor, tycker att Alexander Bard borde tänka på hur han uttrycker sig.
– Språket är helt oförsvarbart, säger han.
– En del av partimedlemmarna kommer nog att fira det här. Han har varit ett rött skynke för många. Kanske mest för hans sätt att uttrycka sig, säger Federley.

(Expressen)


Så Grattis Centern. Det här behöver ni.

tisdag 18 februari 2014

Vad är detta för idioti - Kristna Värdepartiet.

Man bara häpnar, vad är detta för skit.

Ur Aftonbladet:

Abortmotståndare i riksdagsvalet

De vill införa ett abortförbud och stoppa ”propaganda som likställer den homosexuella livsstilen med det heterosexuella äktenskapet”.

Nu har Kristna värdepartiet värvat tillräckligt med namn för att ställa upp i riksdagsvalet i september, skriver Dagens nyheter.
[...]
Nu har de samlat in 1 800 namnunderskrifter – 300 fler än de 1 500 som behövs för att ställa upp i riksdagsvalet, enligt DN.
[...]
Det kristna värdepartiet anser inte att alla samlevnadsformer är likvärdiga. De betonar att det är i det intima umgänget mellan en man och en kvinna som barn blir till och att barnen behöver både sina föräldrar.

Därför värnar de det heterosexuella äktenskapet.
I sitt partiprogram skriver de att de ”motsätter oss allt statligt stöd till propaganda som riktar sig till ungdomar och som likställer den homosexuella livsstilen med det heterosexuella äktenskapet”. De skriver vidare att partiet ”motsätter oss statligt stöd till en sex- och samlevnadsundervisning som inte betonar äktenskapet och den relationella sidan av samlivet”.
[...]
Partiet vill främja livslång trohet genom lagar och beskattning.
Tvåsamhet livet ut ”ligger i vuxnas sanna intresse”, skriver partiet.
[...]

(Aftonbladet)


1800 idioter har alltså skrivit under något som borde direktdiskvalificera dem från föräldraskap. En inhuman och odemokratiskt människosyn som vi inte vill se barn i vårt samhälle utsättas för helt enkelt. Det är inte utan att man kan kalla den indoktrinering och det tvång de vill utsätta sina barn för för ren misshandel.

Den absurda tanken på att genom lagar och beskattning tvinga fram livslånga förhållanden och trohet mellan människor som inte längre av egen vilja vill hålla samman för tankarna till sharia-lagarna i dess mest primitiva tolkning och dessa försöker framstå som ett parti "på kristen värdegrund". Vilken kristendom då?

Det som mest blir tydligt i detta är att religiösa fanatiker bör granskas noggrant och inte bör tillåtas utöva något som helst föräldraskap utan insyn och vägledning från samhället utanför om de alls skall få utöva föräldraskap, samt att det behövs någon form av begränsning för vilka odemokratiska idiotier som får ligga till grund för ett registrerat parti i Sverige.
Jag förstår inte kopplingen här. Vad menar Mona Masri?

Två svarta unga män mördas av två icke-svarta män i USA. Masri drar från det paralleller till REVA insatsen som svensk polis gör i Sverige. Fattar inte den riktigt om jag skall vara ärlig.

Ännu mindre förstår jag vad hon menar med detta:


Detta kan kännas igen även från Sverige. När Malmöpolisen under stolt Revaflagg som ivrigast ägnade sig åt rasprofilering stoppades mina tjejkompisar sällan, men däremot ofta våra manliga vänner. Våldet mot icke-vita män är inte bara en fråga för anti­rasister utan även i högsta grad för feminister.
(DN - Mona Masri)


Inom ramen för REVA eftersöks personer som illegalt uppehåller sig i landet. Det är mångt fler män än kvinnor som är efterlysta av immigrationsverket, således bör fördelningen vara så att fler män än kvinnor blir kontrollerade. Det är inte en snedfördelning vi ser i den delen.

Om man bortser från det så kan man ställa sig frågan om en id-kontroll är att jämställa med med våld? Utsätter Malmöpolisen icke-vita män för våld när de ber dem identifiera sig? I så fall, hur är det när jag måste visa körkortet? Är det då våld? Och hur skall vi hantera det? Vem skall hantera det?

Sist men inte minst undrar jag hur det feministiska perspektivet i frågan skall se ut? Menar Mona Masri att feminister bör kräva att kvinnor kontrolleras i lika hög utsträckning för att kvinnor inte skall känna sig diskriminerade? Eller vad är tanken med uttalandet?

Jag är helt för att man både kritiserar REVA projektet och framförallt att man debatterar och ifrågasätter det. Är det okej att människor med viss typ av utseende men som legitimt finns i landet skall riskera att råka ut för godtyckliga kontroller. Är det att ha lika villkor? Är det att äga samma rättigheter? Skall hud, hår, ögonfärg avgöra om du måste kunna legitimera dig på gatan eller inte?

Har dessa ID-kontroller verkligen legitimitet i ett rättssamhälle?

Däremot har jag svårt att ta till mig Mona Masris resonemang. Jag förstår faktiskt inte ens vad hon menar.Lady Dahmer beskriver genuspedagogik


Lady Dahmer beskriver i det här inlägget:
Alf B Svensson är en förespråkare för genuspedagogik utan att veta om det.
genuspedagogik på ett så förträffligt sätt så jag tar mig friheten att knycka några formuleringar av henne.
För vad är genuspedagogik egentligen.
Från inlägget:

Genusmedvetenhet handlar ju om att VIDGA rollerna, inte byta på dem. Genus handlar om att ge ALLA barn, flickor och pojkar, tillgång till ALLA roller. (kläder, färger, leksaker, lekar, möjligheter osv).
[...]
Och som vi ”genusfundamentalister” ofta säger, så är biologiska skillnader inget argument MOT genus utan snarare ett argument för. För om det nu är så att män är våldsammare, sämre på att ta hand om barn, tar större risker osv och kvinnor av naturen är på ett annat sätt är så är det ju extra viktigt att man låter barn träna på och utveckla talanger och egenskaper som inte kommer naturligt och på så sätt ge alla chansen till samma möjligheter.

(Lady Dahmer)


Precis så, det handlar om att öppna världen och möjligheterna för alla barn och att inte begränsa dem på grund av deras kön. Det är okej att pojkar och flickor gillar rosa eller blått, bara de själva får göra valet. Det är okej för både pojkar och flickor att leka med dockor, vara prinsessor, riddare eller snickra, bara de själva får en möjlighet att göra det valet.
Att begränsa små barn bara för att de föds i ett visst kön är den största otjänst man kan göra sitt barn. Låt barn få barn och prova sig fram helt enkelt. Ge dem hela kakan att välja från, inte bara en bit av den.

söndag 16 februari 2014

Sexistiskt bottennapp i lördagens mello

Björn tar Nour på bröstet. Det skall vara kul, tycker Nour.
När Björn Gustafsson och Nour El-Refaishowade utklädda till siamesiska tvillingar såg Björn sin chans.
Plötsligt slank hans hand över till andra sidan kroppsstrumpan.

– Vad gör du? frågade Nour.

– Men det kliar. Det kliar på mitt bröst, svarade Björn.
[...]
Nour El-Refai försvarar inslaget.
– Det var ju jag som kom på det. Jag tycker sånt är jättekul. Alla kanske inte gör det, säger hon.
[...]

(Aftonbladet)


Nej Nour, alla tycker inte det är jättekul. Tvärtom faktiskt. Många tycker det är osmakligt och inte ett skit kul i en tid där kvinnors kroppar inte är fredade. Där kvinnor ses som ständigt tillgängliga för mäns behov så länge de inte värjer sig. Så länge de inte tillräckligt kraftfullt och bestämt gör klart att den egna kroppen inte är tillgänglig för att lindra mannens klåda.

Jag skulle gärna se att du förklarade poängen med att du står som passiv mottagare för en mans behov. Var fanns humorn, vem riktade du dig till. Förstod du vilket budskap du sände ut?

Och detta
Ur Aftonbladet:

Björn Gustafsson trodde inte att någon skulle reagera på sketchen.

– Det fanns aldrig i mina tankar och det är inget som vi har pratat om. Jag läste själv inte in något i det. Om det hade varit min idé hade det nog inte känts så bra. Men nu var det Nours idé och jag bara körde på, säger han.

(Aftonbladet)


Det är ju så ansvars- och intelligensbefriat så man vet ju inte om man skall skratta eller gråta.lördag 15 februari 2014

Du behöver inte kalla dig feministKICKAN WICKSELL skriver på sin blogg om trycket på att folk skall kalla sig för feminister.

Från bloggen:
Jag tror inte på att inkludera alla i feminismen. Det skulle inte göra någon som helst skillnad om alla plötsligt kallade sig feminister men fortfarande förnekade de strukturer och den könsmaktsordning som feministisk analys har sin grund i.
[...]
Att säga att man är ”för jämställdhet” men inte kunna ge en förklaring på vad som idag förhindrar oss att uppnå jämställdhet blir enligt min mening väldigt uddlöst och okonstruktivt. Feminismen erbjuder maktanalyser, problemformuleringar och verktyg för att uppnå jämställdhet.
[...]
Feminismen har uppnått mycket i Sverige. Till en början handlade kampen om att män faktiskt skulle se på kvinnor som människor, men borde vi inte ha nått längre idag? Borde vi inte ställa lite högre krav på vårt samhälle än detta? Borde inte feminismen vara mer än en enkel etikett?
[...]
(KICKANWICKSELL)


Läs hela inlägget på hennes blogg. Det är klokt och känns så rätt.

Själv är jag för feminism, tycker att feminism behövs och är viktigt.
Jag är självklart för jämställdhet i samhället. Jag anser att kvinnor förfördelas (negativt behandlas) på grund av de rådande strukturerna – av både onda och goda män och kvinnor, eftersom förtrycket (att definiera och hålla tillbaka kvinnor) ligger i själva strukturen. Både män och kvinnor kräver att kvinnor beter sig som kvinnor och tar ansvar för både män och kvinnor, för det är kvinnors uppgift/roll. Både män och kvinnor definierar kvinnor utifrån mäns måttstock och män utifrån mäns måttstock. Vi är fostrade så helt enkelt och omedvetet för vi dessa bias vidare till nästa generation och nästa och nästa om ingen gör oss medvetna och hjälper oss att förändra detta.

Jag kallar mig däremot inte för feminist.
Många har svårt att förstå det ställningstagandet. Men det är av respekt för de människor som faktiskt är insatta och som faktiskt aktivt lyfter just kvinnofrågorna, ser kvinnoperspektivet, och för kampen för jämställdhet för kvinnor.

Jag är alldeles för ljum, alldeles för benägen att försöka se båda perspektiven för att äga rätten att kalla mig feminist.
Urvattna inte begreppet, låt det stå för det viktiga ställningstagande och det viktiga engagemang det faktiskt handlar om.

Jag är däremot tacksam mot alla de feminister som på olika sätt öppnat mina ögon och fått mig att se min och andra kvinnors roll i samhället, vilka förväntningar och krav som finns på oss. Man måste se för att kunna förändra.

Anders Borg (M) - Det blir höjda skatter.Ur Aftonbladet:

Nu har Anders Borg varit finansminister lika länge som Kjell-Olof Feldt.
Firar gör han med att nästan lova att skatterna höjs.

– Ska man vara ärlig så är det nog framför allt på skatterna det är möjligt att göra förstärkningar.

[...]
– Nu går vi in i en ekonomiskt bättre tid och därför politiskt kärvare. De stora misstagen som man gör ekonomiskt-politiskt, gör man oftast under de goda åren därför att man då inte låter de offentliga finanserna komma tillbaka till överskott. Om vi haft en period där vi kunnat sänka skatter och öka utgifter så går vi nu in i en period där vi får räkna med att vi finansierar alla reformer.


”Reformer måste finansieras”

Med höjda skatter och sänkta utgifter?
– Med höjda skatter eller minskade utgifter. Ska man vara ärlig så är det nog framför allt på skatterna det är möjligt att göra förstärkningar.

Är det ett vallöfte?
– Vi vill gärna fortsätta att förstärka arbetskraft och förbättra förutsättningarna för att satsa på utbildning. Det kommer att förutsätta att vi får höja en del skatter.
[...]

(Aftonbladet)

Det är ingen överraskning att någon måste betala. Skillnaden mellan höger och vänster är kort sagt VILKA skall betala och VAD skall betalas. Vilka gynnas av politiken.

Trevligt att Borg äntligen erkänner att deras reformer kostar och att skatter behövs. Nu behöver vi bara att de också i klarttext står för vilka grupper som gynnats av deras politik. 
Men det lär ju inte hända.

torsdag 13 februari 2014

Det fega kräket planerade barnamorden i en månad


Jag har tidigare skrivit om kräket som eldade upp sina barn för att hämnas på sitt ex som inte vill veta av honom efter upprepade otroheter och nytt barn med sin älskarinna.
Fegt kräk eldade upp sina barn ....

Nu har ärendet gått åtal och rättegången påbörjats. Åklagaren konstaterar precis som jag själv att det lite ynkligt krafsande i armen inte hade potential att vara dödligt på något vis. Slutsatsen kan bara bli att kräket sökte medlidande helt okänslig inför vad han utsatt sina barn och övriga anhöriga för.

Ur Aftonbladet:

Huset på Dalarö stacks i brand den 29 september. Pappan väntade in att de tre barnen skulle somna uppe i våningssängen.

Stegen som han brukade ta bort för att kunna se på tv satte han aldrig tillbaka. Därför var det bara äldsta barnet, den sjuåriga dottern, som lyckades ta sig ner.
– Hon vaknade av att hon kände värme och röklukt, säger åklagare Henrik Attorps.

De två småbröderna, tre och fem år gamla, vaknade också. Men de kunde inte komma ner.
[...]
Motivet var hämnd mot mamman
I förundersökningen framkommer att barnamorden föregicks av en lång sms-konversation mellan mannen och barnens mamma. Sms som åklagaren åberopar som bevis i målet.

”Nu tänker jag sluta va snäll och det som händer från och med nu är resultat av ditt beteende mot mig under lite mer än ett år!”, skriver mannen i ett sms till barnens mamma en dag innan mordbranden.

På natten, efter att huset stuckits i brand, skickade han ett meddelande som löd: ”Hämnden är ljuv din jävla idiot”.
[...]
Ingen ånger
På Öland spelade 40-åringen in ett långt självmordsbrev genom att filma med sin telefon.
– Som sagt, det som hände i natt har jag planerat en månad, säger han på inspelningen.

Han visar ingen ånger över att ha mördat sina två små pojkar.
– Det konstiga är att jag känner mig inte det minsta lessen, dum, elak för det jag gjorde i natt. Utan jag är helt... helt blank. Ja... det... det... ja, jag kanske är sjuk i huvet men när jag åkte därifrån å... så kändes det som jag hade gjort mina barn en tjänst, säger han.
[...]
Lider inte av någon störning
Den misstänkte dubbelmördarens film, som är på en timme, kommer att spelas upp vid rättegången som inleds den 18 februari.

Mannen har genomgått en stor rättspsykiatrisk undersökning. Men han lider enligt den inte av någon allvarlig störning. Därför kommer pappan att kunna dömas till fängelse.

Konversationer med olika personer på Facebook styrker också att han är gärningsman.
”Jag har tagit viktiga beslut om min framtid under denna dag. Efter att ha gått runt och funderat ordentligt under några veckor”, skriver han till en vän på Facebook på dagen innan mordbranden.

Ett utdrag från hans Statoilkort visar att han dagen innan köpte tre flaskor tändvätska och 85 liter bensin. Bensinen var till bilen, och enligt förhör använde han en flaska tändvätska för att anlägga elden.
[...]
– Jag ser inga som helst förmildrande omständigheter i det här fallet, säger Henrik Attorps. Med tanke på de brott som jag menar att han gjort sig skyldig till, och det sättet som de har förövats på, menar jag att straffvärdet ligger på livstids fängelse.

(Aftonbladet)

Han lider inte av någon störning utan är bara en sjuk egoist som offrade tre barn för att han kände sig lite kränkt.
Självklart finns det inga som helst förmildrande omständigheter i det här fallet och vi kan bara beklaga att det strängaste straffet som kan komma i fråga är just livstid.


Expressen väljer att citera hans försvars advokats plumpa uttalanden.

Ur Expressen:
Den 40-årige pappan tände eld på huset för att döda sina egna barn.

Två små pojkar, tre och fem år gamla, dog i branden medan den sjuåriga dottern lyckades fly lågorna och överlevde.
[...]
Den misstänkte gärningsmannen har ytterligare tre barn, förutom de tre som fanns i huset under mordnatten.
– Det är en synnerligen tragisk historia. Någonstans var det han själv som sa att; det är inte bara det att han har förlorat två barn – utan han har förlorat samtliga barn och hela sin familj, säger Sargon de Basso.

(Expressen)Jag hoppas att Sargon de Basso någon gång inser vad i helvete han säger. Den här mannen har inte "förlorat" någonting. Tvärtom han lyckades ju nästan helt i sitt uppsåt och har uppnått nästan allt han hade föresatt sig att göra - elda upp tre små barn för att hämnas på sitt ex.

Han nådde inte helt fram, ett barn överlevde ju, och det är väl det enda som grämer detta kräk i efterhand. Han lyckades inte ta ifrån sitt ex alla.

Vi kan bara beklaga att livstid är det strängaste straff som kan komma ifråga. Kräket förtjänar så mycket mer, så mycket mer.

Ombytta roller - en man i kvinnors värld.
Flipping the genders really brings to light some of the awful things that happen to women in our male-dominated society.Trigger warning (sexual violence) and slightly NSFW, but it is absolutely worth the time.(Upworthy)


En film om attityder och agerande som män slipper men för många kvinnor är verklighet. En film om de skillnader som finns och som inte kan lagstiftas bort. En film om de strukturer som så ofta påstås inte existera.


onsdag 12 februari 2014

Polis dömd för misshandel.


Ur Aftonbladet:

Den kvinnliga hundföraren bussade hunden på mannen och gav honom ett tiotal slag med batong.I dag kom domen i Stockholms tingsrätt.Hon döms för misshandel och riskerar att bli av jobbet.

Händelsen i somras har blivit mycket uppmärksammad på grund av att den filmades av en förbipasserande.
filmen syns hur hundföraren slår upprepade gånger mot mannen - som kort innan uppträtt våldsamt mot andra personer.
[...]
Tingsrätten gör nu bedömningen att hundföraren inte befann sig i en situation som innebar trängande fara eller överhängande hot eftersom det inte fanns något som tydde på att mannen skulle attackera henne, enligt Stockholms tingsrätt. Hon hade därför inte rätt - laga befogenhet – att använda våld. Hon har inte heller befunnit sig i en nödvärnssituation och hade därför inte rätt att använda våld.

Tingsrätten skriver i domen att hon skulle ha kunnat agera på ett annat sätt.
"Hon hade till exempel kunnat backa för att skapa ett utrymme mellan sig och NN för att se om hennes tolkning av hans ansiktsuttryck innebar att han tänkte attackera henne på något sätt. De yttre omständigheterna ger inget stöd för att hon kan ha missuppfattat förhållandena."

Genom att låta hunden gå till angrepp och bita mannen och därefter utdela slag med sin batong har hon gjort sig skyldig till misshandel.
Eftersom hundföraren riskerar att förlora sitt arbete bestämdes påföljden till villkorlig dom.
[...]
Enligt ett yttrande från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd får hon behålla jobbet om skulle dömas för tjänstefel, eller om misshandeln bedöms som ringa. Men fälls hon för misshandel som inte är ringa riskerar hon avsked.
Domen kommer sannolikt att överklagas till hovrätten.

(Aftonbladet)Jag skrev om fallet i höstas när det var "färskt":
Polis åtalas för misshandel efter ett tiotal batongslag mot misstänkt
Jag skrev då bl a:
"Klarar man inte att lösa den här situationen verbalt utan blir provocerad och tar till våld så hör man nog inte hemma inom polisen faktiskt."
och:
"Bra att åtal väcks anser jag"

Efter att ha tagit del av fallet i dom och fup så står mitt sista uttalande fast. Det är bra att åtal väcktes, det är också bra att polisen dömdes. Hon gick över gränsen, det som hade kunnat hanteras mer sansat och blivit ett korrekt ingripande gick över i en misshandel. Jag är enig med tingsrätten i det resonemanget. Jag tycker också att villkorlig dom var en relevant påföljd, fast själv hade jag nog valt dagsböter istället.

Jag står INTE fast vid att polisen i fråga inte skulle höra hemma inom polisen. Jag kan ha förståelse för att hon under de omständigheter som förelåg blev pressad, kände sig hotad och som en följd av det agerade med onödigt våld i situationen.
Att man kan ha förståelse för hennes upplevelse innebär dock inte att agerandet blev rätt eller skall vara utan prövning och dom.

Däremot anser jag att Rikspolisstyrelsens PAN skall omvärdera sitt beslut. Den här polisen är ingen buse som tar tillfället i akt, som djävlas för jäklandets skull, inte ens en polis som går över gränsen för att hon KAN. Sådana poliser finns, även om större delen av kåren säkert är både schysst och bra. Sådana poliser är det viktigt att få bort ur kåren.

Den här polisen borde istället få en prövotid och till det kopplat mer träning i hur hon ska hantera pressade situationer, hur rädsla kan hanteras på ett lämpligare sätt och hur man kan tänka och agera när man står inför situationer som ensam polis med uppbackningen långt borta. Vad krävs av henne, vilka risker är det relevant att hon utsätter sig för vid olika scenarier osv.
Om den här polisen får sparken så tror jag att kåren förlorar en tillgång, en polis som i nästa situation skulle ha ett annat agerande och tänkande. Hon har ju något så viktigt som erfarenheten med sig i ryggsäcken. Hon kan givetvis som andra människor i efterhand värdera situationen, se vad som gick fel, varför, vad kan göras bättre och med det bli en bättre polis.

Jag tycker också videofilmen ska plockas in i polisens utbildning samt att den ska användas vid diskussioner hos redan etablerade poliser för att reflektera över vad som hände, vad blev rätt, vad blev fel och vad kunde göras annorlunda. Vilka krav finns på en polis i myndighetsutövning osv.

Jag tror på lärande av egna och andras misstag. Att ge en i botten bra polis sparken kommer inte förbättra kåren, utan tvärtom. Avsked bör vara förbehållet rötäggen som faktiskt missbrukar sin makt i tjänsten och rötäggen som begår brott utanför tjänsten. Avsked bör inte vara följden på en missbedömning i en pressad situation.

Fallet kommer att överklagas till Hovrätten. Jag hoppas på en nedkorrigering av rubriceringen där till ringa misshandel eftersom det skulle innebära att polisen får behålla sin tjänst.


Mannen i fråga yrkade också skadestånd på drygt 22 000 kronor. Detta avslog TR:
Ur Aftonbladet:

Men tingsrätten avslår det kravet med motiveringen att han själv begått allvarliga handlingar.
"Han har utdelat slag respektive knuffar mot två personer och han har slagit sönder en ruta och blodat ner en port. Han har fått många skador när han slog sönder rutan och vad han mer har gjort eller råkat ut för i tiden mellan den nu aktuella händelsen och vistelsen på Berns är svårt att veta. Sammantaget är omständigheterna inte sådana att det föreligger synnerliga skäl för att X X (polisens namn) som arbetstagare ska vara skadeståndsrättsligt ansvarig för skadorna."

(Aftonbladet)


En helt korrekt bedömning tycker jag. Mannen har genom sitt agerande provocerat fram situationen, han har dessutom själv begått brott i anknytning till situationen som han nu åtalas för. Det ska inte löna sig att begå brott och bete sig svinaktigt. Han ska alltså inte ha något skadestånd alls.

Förhoppningsvis har han lärt sig en läxa av det här. Sup dig inte redlös, bråka inte med folk och ge tusan i att kaxa mot en polis i tjänsteutövning.

Han borde be henne om ursäkt faktiskt, för att han var ett svin som på grund av sitt hänsynslösa beteende försatte henne i den här situationen. Vuxna människor borde veta bättre.

tisdag 11 februari 2014

Alice Babs är död.

Alice Babs hovsångaren och folkkär artist somnade in idag, 90 år gammal, omgiven av sina nära och kära.

Ur Expressen:
Alice Babs var en av Sveriges riktigt stora artister under flera decennier. Vi minns "Swing it, magistern" på 40-talet – en glad swinglåt som väckte upprördhet och ilska bland många människor som ansåg att Alice Babs förledde ungdomarna med sådan populärmusik.

Men Alice Babs, gift Sjöblom, var så långt ifrån det man kunde komma.

På 50-talet träffade hon de legendariska musikanterna, danska violinisten Svend Asmussen och gitarristen Uklrik Neumann. Tillsammans blev de gruppen Swe-Danes som turnerade i hela Norden.

1958 var hon med i första Melodifestivalen.

Alice Babs stämma blev känd, också på andra sidan av Atlanten, där hon började arbeta med Duke Ellington 1963. Hon samarbetade dessutom med Povel Ramel och Charlie Norman.

2003 fick Alice Babs regeringens medalj Illis quorum.

(Expressen)

26 januari 1924 -- 11 februari 2014Alice Babs led av Alzheimers.
– Det var av den sjukdomen som hon avled på tisdagen, säger Thomas Bodström.
Slutet var väntat för den berömda sångerskan som nyligen fyllde 90 år på demenshemmet.

Nu fanns hennes närmaste vid hennes sida.
– En som flög hem från Nordamerika, säger Bodström.

Titti Sjöblom, Alice Babs dotter, säger via Thomas Bodström till Expressen:
– Vi är väldigt glada för de sista månaderna som vi fick med vår kära mamma. Hon hade det lugnt och bra där hon bodde.Swing it Alice

Familjer vräktes efter söners hyssUr Aftonbladet;

Familjerna i tre hyreslägenheter i Malmö överklagar hyresvärdens beslut att vräka dem på grund av deras söners skadegörelse.

När tre unga män - två tonåringar och en 25-åring - fångades av en övervakningskamera i färd med att sparka sönder brevinkastet till fastighetsägarens kontor och slänga in ett brinnande föremål, sades familjernas hyreskontrakt upp.
[...]
– Vi ser händelsen som ytterst allvarlig. I värsta scenariot brinner ett åttavåningshus ner, säger fastighetsägarens juridiska ombud.
[...]
En av familjernas jurist framhåller att bara en av de tre männen dömts för skadegörelse och att det aldrig rådde någon risk för en storbrand.
(Aftonbladet)


Hur fan kan man kalla skadegörelse för "hyss". Två tonåringar och en vuxen man går ut och vandaliserar i området samt utsätter övriga boende för stora risker genom att slänga in brinnande föremål i ett brevinkast.

Det är inte hyss, det är vandalism/skadegörelse och försök till mordbrand.

Vore klädsamt om inte media förringade sånt skit. Klockrent att de vräks.