torsdag 20 mars 2014

Läraren lyfte ut stökig elev – kommun frias


Hur hårt får en lärare egentligen ta i när det gäller besvärliga barn?Den stökige sjätteklassaren blev för mycket för läraren som tog ett hårt grepp om pojken och lyfte ut honom ur klassrummet.

[...]
Det var i samband med att klassen på en mellanstadieskola i Höör hade diagnostiskt prov som eleven satt och filade med en linjal på sin bänk.

Fick nog
Trots att läraren flera gånger bad honom sluta fortsatte han att fila. Till slut fick läraren nog och lyfte ut pojken ur salen.

Till följd av lärarens grepp fick pojken röda märken på sina handleder och armar och han fick även en rodnad på ryggen, har Skånska Dagbladet tidigare rapporterat.
Familjen till sjätteklassaren anmälde händelsen till barn- och elevombudet (BEO) som efter utredning krävde Höörs kommun på 15 000 kronor i skadestånd för att läraren använde mer våld än nöden kräver.
[...]
Förlikningssamtal mellan parterna hölls men ledde ingenstans, i stället stämde BEO kommunen.
– Nämnden står mycket tydligt bakom att vi inte kan förlika oss. Elevens beteende kan inte vara acceptabelt. Han stör hela sin klass och sätter läraren i en svår situation. Det är viktigt att få det prövat, har Björn Andreasson, ordförande i barn - och utbildningsnämnden tidigare sagt till Skånskan.

Klockan elva på torsdagen meddelade Lunds tingsrätt sin dom i tvistemålet. Tingsrätten meddelade att käromålet ogillas.

I sin bedömning skriver domstolen att läraren var tvungen att få ut eleven ur klassrummet så fort som möjligt. Frågan som tingsrätten ställer sig är om det våld som använts varit i proportion till syftet. Rätten gör där bedömningen att läraren inte använt något övervåld, utan använde den mängd som krävdes för att få ut eleven och återställa ordningen i klassrummet.

(Expressen)


Jag är helt emot aga, skolaga och ingen "disciplinförespråkare" på något sätt. Däremot anser jag att det skall råda studiero i ett klassrum och att barn skall ha sådan respekt för sina lärare att de faktiskt lyssnar när en lärare säger till dem att de beter sig olämpligt.

En lärare får naturligtvis inte uppfostra ett barn vare sig genom aga eller regelrätta utskällningar, enligt min åsikt inte heller genom moralpredrikningar med politiskt, religiöst eller etiskt inslag.

Däremot är det givetvis lärarens uppgift att se till att skolans regelverk följs, att barn är fredade på skolans område och att barnen lär sig både hur vårt samhälle fungerar och innebörden i de begrepp jag anser att läraren inte äger rätt att predika om.

Barn som bråkar och stör i klassrummet skall alltså på ett eller annat sätt avvisas därifrån, går de inte själva får de lyftas ut. Endera helt avvisas från lektionen, eller anvisas till ett eget utrymme där de inte kan störa andra. Givetvis måste föräldrarna också kontaktas vid varje sådant tillfälle - så att de kan vara delaktiga och i samråd med skolan komma fram till adekvata åtgärder för att barnet inte skall störa.

Utslaget i det här fallet leder förhoppningsvis till att fler lärare kan agera adekvat mot stökiga elever och studiero blir något som återinförs i klassrummen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar