torsdag 9 april 2015

40-åring köpte våldssex av Tove, 16, – frias från våldtäkt

De flesta har nog sett rubrikerna och många har läst artiklar om fallet.

Jag personligen blev självklart upprörd och förbannad över Tingsrättens resonemang när jag läste artikeln i Expressen.


Tove, 16, blev fastbunden, slagen, kissad på och fick en toalettborste uppkörd i underlivet av en 40-årig man som hon kom i kontakt med på "Snyggast chatten".Nu frias mannen från våldtäkt eftersom Tove sexchattat med honom om våldsamt sex och att han inte förstod att hon var i en "särskilt utsatt situation", trots att hennes armar var märkta efter att hon skurit sig själv.– Jag kunde inte sluta gråta. Det gjorde så ont, berättar Tove.

Det är morgon och på ett badrumsgolv i södra Stockholm ligger en naken flicka som heter Tove. En 40-åring man lutar sig fram och kissar på henne. Tove är 16 år gammal, har skärsår på armarna och mår psykiskt dåligt. Hon har vid flera tillfällen sålt sex till äldre män. Hon vet inte riktigt varför, men det började som att sätt att döva ångest.
[...]
Tove och mannen har bestämt att de ska ses och att hon mot betalning ska ha våldsamt sex med honom, men det hela urartar snart. Det är inte som de tidigare gångerna, då Tove menar att han oftast inte varit våldsam. Nu gråter Tove av smärta medan mannen filmar allt han gör mot henne. Han slår henne med en träpinne och tvingar henne att sätta in en buttplug, en sexleksak som används i analen.
– Jag kunde inte sluta gråta, det gjorde så ont, berättar Tove.
[...]

(Expressen)

Det man tidigare sagt i en sexchatt kan ju inte ligga till grund för att samtycke råder, inte ens om man med den andra parten haft ett samtal samma kväll öga mot öga så får det tas som intäkt för att påtvinga någon sexuella handlingar av något slag.

Man äger alltid rätt att backa ur en situation - samtycke är inget som får tas för givet och inget som innebär något kontrakt som inte får brytas.

Beskrivningen av vad som hänt och av flickan som ges i Expressen kan inte annat än uppröra när man läser artikeln och vad som sägs om domslutet - friad för våldtäkt.

Att mannen dessutom begått brott mot flera flickor, skapat barnpornografi, laddat ner barnpornografi, begått sexuella övergrepp mot en 13 åring och våldtagit ytterligare en flicka enligt åtalet och artikeln gör ju Tingsrättens resonerande och straffmätningen hårresande.


Domen
När man sedan läser domen så kommer ju en något annorlunda bild fram än den som framställs i Expressen.

Tingsrätten har helt enkelt inte haft möjlighet att resonera annorlunda - oavsett hur förkastlig mannen och hans agerande är i deras ögon.

Det framgår av domen, i hennes egen berättelse att hon gått med på dessa handlingar. Det står också att när hon sa nej, så respekterade han det - och hon tror att han skulle ha respekterat om hon sa nej till det som pågick också...


Ur domen
När hon sagt nej till analsex har han respekterat det. Hontror att om hon sa nej till något respekterade han alltid det och att han lyssnat tillvad hon sagt.

Hon har i förhöret med henne sagt att de hade kommit överens om vad som skulle hända ochvad hon tror har han alltid respekterat när hon sagt nej och att han lyssnat till vadhon sagt. Angivna omständigheter visar att det inte varit fråga om att den åtaladeden 18 november 2014 tvingat A till olika former av samlag.


Han är givetvis förkastlig på alla sätt och vis som utnyttjar unga flickor och småflickor på ett vidrigt sätt.
Däremot är hon ju sexton år - vilket innebär att våldtäkt mot barn inte är aktuellt eftersom hon är lovlig- fyllda 15 år - och att inte döma för våldtäkt får nog anses vara en rätt bedömning givet det utrymme som lagen ger.


Det blir ju lite konstigt om man börjar döma våldtäkt för att en person någon gång mått psykiskt dåligt - sex är ju liksom något som folk ägnar sig åt lite oavsett sinnesstämning.

I det här fallet har ju inte ens hennes mamma förstått att A mådde så dåligt som hon gjorde - så hur kan en sexköpare som träffat A fyra gånger under sexköp ha den förståelsen?
I synnerhet som det inte handlar om några färska - utan läkta skador som han ser.


Ur domen 
Den åtalade svarade att han sagt det men att J inte tyckte att det gjorde något.Han frågade A om hon skämdes för ärren. A svarade att det gjorde hon väl.Den åtalade har under förhöret med honom sagt att han uppfattade det som om A hade slutat skära sig och att hon inte sa något till honom att hon mådde dåligt. I åberopat undersökningsprotokoll från Södersjukhuset den 21 november 2014 antecknades att gamla ärr syntes på båda benen och båda armarna.

Iakttagelserna från undersökningen talar mot att en utomstående kunnat se att A fortfarande skar sig.

Det är inte heller så att han fyllt henne för att göra henne medgörlig - utan det är hon som bett om alkohol.

Det finns ingen tvekan om att hon - alldeles oavsett vad som tidigare eller under sexets gång kommits överens om - i vilket ögonblick som helst skall äga rätten att dra sig ur och att en fortsättning då skulle utgöra ett övergrepp/våldtäkt.

I det här fallet har hon dock inte till honom gett tecken på att hon inte vill vara med - tvärtom, skulle jag säga - när han avslutar så vill hon fortsätta...


Ur domen 
Sedan sa han att de var klara. Hon bad honom att han skulle slå henne mer. Han sa nej. Hon sa till honom att han ville slå henne.Då slog han henne.

Domen är ändå felaktig i så motto att de satt straffet alldeles för lågt.
Det här är en man som inte medvetet begått bara ett brott - utan det handlar om upprepade brott .. Han döms inte för våldtäkten men på 13 andra punkter.


Ur domen

 • Sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-11-16
 • Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-11-16 (2 tillfällen)
 • Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken - 2014-09-01 -- 2014-11-18 (5 tillfällen)
 • Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-11-16 
 •  Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p brottsbalken - 2014-11-22 (3 tillfällen)
 • Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p, 2 p och 5 p brottsbalken - 2014-09-22 -- 2014-11-22 


Givet att det handlar om 13 punkter som han fälls för så borde den sammanlagda brottslighetens straffvärde gett två år - inte ett.

Det fanns utrymme för det, och det utrymmet har inte Tingsrätten utnyttjat.

6 kap. Om sexualbrott 
6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90).
10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd,döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90). 

16 kap. Om brott mot allmän ordning  
10 a § Den som 1. skildrar barn i pornografisk bild,2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Två år är också lindrigt om du frågar mig - men det är vad lagen ger utrymme för, och det utrymmet borde ha nyttjats.
29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift
2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas[...]
6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövatsorganiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,[...]


Tro mig - jag skulle absolut se att det gick att straffa den här mannen rejält .. lagen ger dock inte möjlighet till det.


Jag poängterar att jag inte på något sätt anser att flickan får skylla sig själv, tvärtom - hon är sexton år och borde inte ens lagligt kunna vara föremål för en 40-årings sjuka dragning till mycket unga alldeles oavsett form av sexualitet, i ännu högre grad borde hon i lagen fått vara skyddad mot perversiteter av allehanda slag.

Vi lever i ett sjukt land där medelålders äckel äger tillträde till våra barns kroppar. Ja, en sextonåring räknas fortfarande som barn - inte som ung vuxen.

Sverige borde snegla mot USA där vissa stater medger sex mellan unga, men begränsar snuskhumrarnas tillgång till dem.

Statutory rape (Lagstadgad våldtäkt)
Lagstadgad våldtäkt är en term som används för att beskriva ett brott som sker när en individ (oavsett ålder) har frivilliga sexuella relationer med någon som inte tillräckligt gammal för att lagligen samtycka till beteendet. Gränsen för lagligt samtycke med äldre är ofta satt till 18 eller 20 år. 
Enligt FBI:s definition, karaktäriseras lagstadgad våldtäkt som icke våldsamma samlag med en person som är yngre än den lagstadgade åldern för samtycke. Varje stat har lagar som förbjuder sex med en minderårig. Åldern på samtycke varierar från stat till stat samt etiketten och straffet för brottet. Förutom enskilda åldrar har vissa stater lagar som skyddar den unge genom att personer utanför ett visst åldersintervall som har sex med den unge begår lagstadgad våldtäkt.

Jag anser att vi i Sverige borde skydda våra unga på ett liknande sätt. Ett lagstadgad åldersintervall för lovliga mellan 15 och fram till 18 års dagen. Då med ett något större intervall för varje år som personen närmar sig 18.

Ett införande av "lagstadgad våldtäkt" och en höjning av strafftiderna på sexualbrottsparagraferna är önskvärda lagändringar för att skydda våra unga i ett samhälle som blivit alltmer gränslöst och perverterat.

Och ja, jag förstår mycket väl att en 15-åring kan bli kär och begeistrad i en 25-åring. Åt andra hållet är det dock mycket svårt att se att det skall vara acceptabelt. En 25-åring har inte på en 15-åring att göra helt enkelt.

Gamla medelålders perverterade grisar i 30-40 års åldern skall inte ha mandat på vare sig en 15, 16 eller 17-åring.


Och nej - alla män är inte perverterade grisar, de allra flesta män är införstådda med och respekterar att barn och unga är off-limit.


3 kommentarer:

 1. "Och nej - alla män är inte perverterade grisar, de allra flesta män är införstådda med och respekterar att barn och unga är off-limit."

  Nej de flesta män skulle inte ens kunna tänka sig att ge sig på unga flickor ens om de själva får betalt för det. Så är det och de som resonerar annorlunda har problem den saken är klar. Men att det är så hjälper ju inte de unga flickor som råkar ut för dessa lägre stående former av det manliga släktet. För mig som under hela mitt sexuella liv prioriterat att den kvinnan jag är tillsammans med är den som har det bäst är det fullständigt ofattbart att män kan bete sig så där för sina egna sjuka böjelser. Rent ut sagt. Vad fan är det för kul att ha sex om den andra lider. Hur tänker dessa aber?

  Kanske är jag gammalmodig men jag är av den övertygelsen att våld inom sex precis som inom allt annat ska vara förbjudet även om båda parter sägs vara med på det. Dessutom är barnpornografi förbjudet så jag fattar inte hur Tingsrätten resonerat i detta fallet med tanke på all skit man hittade hos honom. Visst man ska hellre fria än att fälla vid osäkerhet men vad tusan är det för osäkerhet i det här fallet?

  Jag kan nämna ett annat fall. För några år sedan var det en handikappad man som åtalades för att ha köpt sex av en kvinna. Mannen, kvinnan och kollegor till henne vittnade om att de hade haft detta "förhållande" i över tio år, alltså påbörjat när det var lagligt. Mannen och kvinnan hade blivit jättegoda vänner och umgicks även privat. De sa "han behöver sex och kan inte få det av någon annan och hon behöver pengar. Trots alla vittnesmål fälldes mannen i Tingsrätten men friades senare i hovrätten.

  Var och en får tycka precis vad de vill om detta fallet. Det är egentligen inte rätt eller fel i detta fallet jag är ute efter en jämförelse. Hur i hela fridens namn kan den handikappade mannen dömas av Tingsrätten medan den här våldsverkaren som gav sig på en 16-årig flicka friades? Förhoppningsvis döms han senare i Hovrätten men grundplåten är ändå "hur fan resonerar Tingsrätten egentligen?" Jag har full förståelse för de som resonerar som så att dessa friar idioterna för att de själva håller på med sånt. Tror inte fullt ut på det men jag förstår hur tanken kommer upp.

  Sen en annan sak. En man som kan tänka sig att kissa på ett barn för sina lustars skull ska det vara skottpengar på. Thats it

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den handikappade mannen utnyttjade ju därmed hennes utsatta situation och det är ju inte okej.

   Relationer faller för övrigt inte under sexköpslagen - man får ligga med vänner och man får stötta vänner ekonomiskt.
   Jag undrar givetvis också - om det nu var en så långvarig och ömsesidig relation mellan dem, vem angav det då till polisen?
   Hon? Han?

   Jag tror den som berättat om det där fallet för dig inte riktigt håller sig till fakta.

   Sexköpsparagrafen talar tydligt om tillfälliga sexuella förbindelser - inte fall där det finns någon form av relation:


   11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.
   Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2011:517).


   Det fall du berättar om finns det alltså vare sig utrymme att åtala eller fälla för.

   Radera
 2. Tror du missförstod Micro. Dealen mellan den prostituerade och den handikappade startade innan sexköpslagen och det handlade alltså om betalning. Två år efter lagens införande anmälde ett par som bodde utanför där de köpet mellan de där två det hela för polisen och några veckor senare togs de på bar gärning. Det här är ett fall från verkligheten Micro. Det är ett allmänt känt fall.

  Det jag var ute efter, vilket jag också framhöll var inte att starta en debatt om deras deal. Helt ointressant i det här fallet. Jag var bara ute efter att visa hur jädra sjukt Tingsrätten kan handla ibland när de fäller den handikappade mannen men friar svinet som du berättade om. Det var bara det jag var ute efter Micro och absolut ingenting annat.

  Tråkigt om du missförstod. Läs igen får du se :-)

  SvaraRadera