onsdag 12 februari 2014

Polis dömd för misshandel.


Ur Aftonbladet:

Den kvinnliga hundföraren bussade hunden på mannen och gav honom ett tiotal slag med batong.I dag kom domen i Stockholms tingsrätt.Hon döms för misshandel och riskerar att bli av jobbet.

Händelsen i somras har blivit mycket uppmärksammad på grund av att den filmades av en förbipasserande.
filmen syns hur hundföraren slår upprepade gånger mot mannen - som kort innan uppträtt våldsamt mot andra personer.
[...]
Tingsrätten gör nu bedömningen att hundföraren inte befann sig i en situation som innebar trängande fara eller överhängande hot eftersom det inte fanns något som tydde på att mannen skulle attackera henne, enligt Stockholms tingsrätt. Hon hade därför inte rätt - laga befogenhet – att använda våld. Hon har inte heller befunnit sig i en nödvärnssituation och hade därför inte rätt att använda våld.

Tingsrätten skriver i domen att hon skulle ha kunnat agera på ett annat sätt.
"Hon hade till exempel kunnat backa för att skapa ett utrymme mellan sig och NN för att se om hennes tolkning av hans ansiktsuttryck innebar att han tänkte attackera henne på något sätt. De yttre omständigheterna ger inget stöd för att hon kan ha missuppfattat förhållandena."

Genom att låta hunden gå till angrepp och bita mannen och därefter utdela slag med sin batong har hon gjort sig skyldig till misshandel.
Eftersom hundföraren riskerar att förlora sitt arbete bestämdes påföljden till villkorlig dom.
[...]
Enligt ett yttrande från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd får hon behålla jobbet om skulle dömas för tjänstefel, eller om misshandeln bedöms som ringa. Men fälls hon för misshandel som inte är ringa riskerar hon avsked.
Domen kommer sannolikt att överklagas till hovrätten.

(Aftonbladet)Jag skrev om fallet i höstas när det var "färskt":
Polis åtalas för misshandel efter ett tiotal batongslag mot misstänkt
Jag skrev då bl a:
"Klarar man inte att lösa den här situationen verbalt utan blir provocerad och tar till våld så hör man nog inte hemma inom polisen faktiskt."
och:
"Bra att åtal väcks anser jag"

Efter att ha tagit del av fallet i dom och fup så står mitt sista uttalande fast. Det är bra att åtal väcktes, det är också bra att polisen dömdes. Hon gick över gränsen, det som hade kunnat hanteras mer sansat och blivit ett korrekt ingripande gick över i en misshandel. Jag är enig med tingsrätten i det resonemanget. Jag tycker också att villkorlig dom var en relevant påföljd, fast själv hade jag nog valt dagsböter istället.

Jag står INTE fast vid att polisen i fråga inte skulle höra hemma inom polisen. Jag kan ha förståelse för att hon under de omständigheter som förelåg blev pressad, kände sig hotad och som en följd av det agerade med onödigt våld i situationen.
Att man kan ha förståelse för hennes upplevelse innebär dock inte att agerandet blev rätt eller skall vara utan prövning och dom.

Däremot anser jag att Rikspolisstyrelsens PAN skall omvärdera sitt beslut. Den här polisen är ingen buse som tar tillfället i akt, som djävlas för jäklandets skull, inte ens en polis som går över gränsen för att hon KAN. Sådana poliser finns, även om större delen av kåren säkert är både schysst och bra. Sådana poliser är det viktigt att få bort ur kåren.

Den här polisen borde istället få en prövotid och till det kopplat mer träning i hur hon ska hantera pressade situationer, hur rädsla kan hanteras på ett lämpligare sätt och hur man kan tänka och agera när man står inför situationer som ensam polis med uppbackningen långt borta. Vad krävs av henne, vilka risker är det relevant att hon utsätter sig för vid olika scenarier osv.
Om den här polisen får sparken så tror jag att kåren förlorar en tillgång, en polis som i nästa situation skulle ha ett annat agerande och tänkande. Hon har ju något så viktigt som erfarenheten med sig i ryggsäcken. Hon kan givetvis som andra människor i efterhand värdera situationen, se vad som gick fel, varför, vad kan göras bättre och med det bli en bättre polis.

Jag tycker också videofilmen ska plockas in i polisens utbildning samt att den ska användas vid diskussioner hos redan etablerade poliser för att reflektera över vad som hände, vad blev rätt, vad blev fel och vad kunde göras annorlunda. Vilka krav finns på en polis i myndighetsutövning osv.

Jag tror på lärande av egna och andras misstag. Att ge en i botten bra polis sparken kommer inte förbättra kåren, utan tvärtom. Avsked bör vara förbehållet rötäggen som faktiskt missbrukar sin makt i tjänsten och rötäggen som begår brott utanför tjänsten. Avsked bör inte vara följden på en missbedömning i en pressad situation.

Fallet kommer att överklagas till Hovrätten. Jag hoppas på en nedkorrigering av rubriceringen där till ringa misshandel eftersom det skulle innebära att polisen får behålla sin tjänst.


Mannen i fråga yrkade också skadestånd på drygt 22 000 kronor. Detta avslog TR:
Ur Aftonbladet:

Men tingsrätten avslår det kravet med motiveringen att han själv begått allvarliga handlingar.
"Han har utdelat slag respektive knuffar mot två personer och han har slagit sönder en ruta och blodat ner en port. Han har fått många skador när han slog sönder rutan och vad han mer har gjort eller råkat ut för i tiden mellan den nu aktuella händelsen och vistelsen på Berns är svårt att veta. Sammantaget är omständigheterna inte sådana att det föreligger synnerliga skäl för att X X (polisens namn) som arbetstagare ska vara skadeståndsrättsligt ansvarig för skadorna."

(Aftonbladet)


En helt korrekt bedömning tycker jag. Mannen har genom sitt agerande provocerat fram situationen, han har dessutom själv begått brott i anknytning till situationen som han nu åtalas för. Det ska inte löna sig att begå brott och bete sig svinaktigt. Han ska alltså inte ha något skadestånd alls.

Förhoppningsvis har han lärt sig en läxa av det här. Sup dig inte redlös, bråka inte med folk och ge tusan i att kaxa mot en polis i tjänsteutövning.

Han borde be henne om ursäkt faktiskt, för att han var ett svin som på grund av sitt hänsynslösa beteende försatte henne i den här situationen. Vuxna människor borde veta bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar