tisdag 18 februari 2014

Lady Dahmer beskriver genuspedagogik


Lady Dahmer beskriver i det här inlägget:
Alf B Svensson är en förespråkare för genuspedagogik utan att veta om det.
genuspedagogik på ett så förträffligt sätt så jag tar mig friheten att knycka några formuleringar av henne.
För vad är genuspedagogik egentligen.
Från inlägget:

Genusmedvetenhet handlar ju om att VIDGA rollerna, inte byta på dem. Genus handlar om att ge ALLA barn, flickor och pojkar, tillgång till ALLA roller. (kläder, färger, leksaker, lekar, möjligheter osv).
[...]
Och som vi ”genusfundamentalister” ofta säger, så är biologiska skillnader inget argument MOT genus utan snarare ett argument för. För om det nu är så att män är våldsammare, sämre på att ta hand om barn, tar större risker osv och kvinnor av naturen är på ett annat sätt är så är det ju extra viktigt att man låter barn träna på och utveckla talanger och egenskaper som inte kommer naturligt och på så sätt ge alla chansen till samma möjligheter.

(Lady Dahmer)


Precis så, det handlar om att öppna världen och möjligheterna för alla barn och att inte begränsa dem på grund av deras kön. Det är okej att pojkar och flickor gillar rosa eller blått, bara de själva får göra valet. Det är okej för både pojkar och flickor att leka med dockor, vara prinsessor, riddare eller snickra, bara de själva får en möjlighet att göra det valet.
Att begränsa små barn bara för att de föds i ett visst kön är den största otjänst man kan göra sitt barn. Låt barn få barn och prova sig fram helt enkelt. Ge dem hela kakan att välja från, inte bara en bit av den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar