fredag 28 februari 2014

Män har bättre åsikter än kvinnor - Erik Almqvist (SD)


SD om jämställdhet:Jämställdhet
Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra.

Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort.

Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.

Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

(SD - Vår politik – en översikt )

Betyder alltså direkt översatt till SD språk - " Män har ofta bättre åsikter än kvinnor"...

Samma värde, samma rättigheter - bara sämre åsikter om du är kvinna, så du är inte så värd att lyssna på om du inte håller med det som sägs .. Härlig retorik måste jag säga.

Sug på den du kvinna.

Som SD kvinna gör du troligen redan det.


Edit:
Ja, jag har lagt in hela deras text från hemsidan om jämställdhet. Nej, det är knappast något brott mot upphovsrättslagen - de är ett riksdagsparti. Som medborgare har vi rätt att ta del av och dela deras program.

Jag väljer att lägga in det i sin helhet för var och en att se att det Erik uttalar inte på något sätt strider mot partiets linje. 
Kvinna och man skall komplettera varandra - inte vara likar.
Att Erik anser att kvinnor är lite lägre och inte lyssnigsvärda är alltså helt i partiets linje. De förespråkar formell (på pappret)  - inte reell (verklig) jämställdhet. Om det som står på pappret aldrig blir verklighet ser de det inte som ett problem...

Det är SD:s linje. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar