lördag 11 juli 2015

Srebrenica - 20 år

Srebrenica - 20 år har gått sedan FN lämnade Srebrenica åt sitt öde. De som hade lovat att skydda enklaven och därför lockade dit massor av människor som sökte skydd under FN:ns flagg lät serberna ta över och valde att utan att försvara staden men en enda kula sätta sig i sina bilar och lämnar människorna åt det öde serberna valde åt dem.

Kvinnor och barn bussades ut, i FN hyrda bussar åt ena hållet - åt andra hållet gick transporterna med pojkar från tolv år och uppåt och män.

ca 8000 pojkar och män dog i den värsta massakern i Europas moderna historia.

Fortfarande efter 20 år så pågår arbetet med att identifiera offren och den 11 juli - på årsdagen av övertagandet av Screbrenica begravs de offer som man lyckats identifiera under det gångna året.
I år är det 136 offer som bärs till sin sista vila i en märkt grav.

Offensiven från serberna inleddes redan den 6 juli 1995, det tog dem fem dagar - fram till 11 juli 1995 - innan de hade övertagit Screbrenica.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar