fredag 3 juli 2015

Den ljugande miljöpartisten Ewa Larsson och Hanif Bali ..

Vad är det som sägs i intervjun och vad står i dokumentet Hanif Bali hänvisar till ..

Här kan debatten ses
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21061672.ab

Detta är de stycken som Hanif Bali hänvisar till ....

"Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser.
[...]
När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellansocialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraleroch psykiatrin (PTSD, trauma etc.).
När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellansocialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen,samt länk till Arbetsförmedling.
Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efter perspektivet.
[...]
Stöd till föreningar och andra aktörer lokalt Det finns exempel på lokala aktörer som bidrar med insatser lokalt.Exempelvis har Islamiska förbundet och moskén i Rinkeby-Kista startat föräldra- och ungdomsutbildningar för berörda i Järvaområdet. Det är mycket viktigt att stödja sådana lokala initiativ."
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://insynsverige.se/insynEx.aspx?nodeid=3534322

Här är intervjun utskriven i sin helhet .. Inledningen av reportern är dock inte återgiven..


Reportern -  Vad är det för stöd i den här strategin ni klubbat igenom, vad är det konkret..


Ewa – Ja, jag är alltså väldigt glad och stolt över att kunna haft möjlighet under den korta tid som jag suttit som socialborgarråd att kunna göra någonting i en väldigt väldigt besvärlig fråga.
Kommunerna står ju lite och gör olika saker. Göterborg har anställt en samordnare, Stockholm Stad ingenting.
Så vi har så fort som möjligt, som man kan göra antagit en lokal strategi just för våra fjorton stadsdelar.

Reportern – Och vad innhåller den här strategin ..

Ewa – Ja, huvuddelen är att lära mera, skaffa kunskap, Vi har väldigt lite kunskap. Vi har kunskap om hur nazism, rasism fungerar, vi har väldigt lite kunskap om våldsbejakande extremism..

Reportern – Jag kan säga att den här strategin innebär bland annat att personer som är tillbaka i Sverige som då har varit stridande under IS – flagg ska få hjälp att söka vård, jobb och bostad

Ewa – mm

Reportern – Hanif Bali du är starkt kritisk till det här. Varför då?

Hanif – Ja, alltså, Ewa Larsson berättar här om att hon tycker det var så viktigt att göra någonting, faktum är att om hon hade gjort ingenting hade det varit bättre än detta
För vad det här skickar för en signal är .. till rekryterare är det här en guldgruva. Då säger de, ja men på sin höjd åker du ner och dör du så hamnar du i himmelen och överlever du så kommer du hit så får du bostad, jobb och komfort.
Det här är ett säljdokument till IS rekryterare.

Och att man kan vara stolt över att man på så kort tid lyckats framavla det här dokumentet som egentligen skickar signalen till islamister att – inte bara nog med att vi inte kommer att stoppa er när ni åker ner, så det vi kommer göra är att gulla med er när ni kommer tillbaka.

Reportern --- Ewa Larsson vad säger du om det?

Ewa -- Nej men vi ska väl skilja lite grann på vilka olika roller vi sitter på. Jag jobbar ju för att ta ansvar för människor lokalt i stadsdelar i Stockholm och du tar ansvar för det nationella och det dömande lagstiftande och där är vi helt överens – att jag är djupt upprörd över att vi inte har kommit loss och förändrat vår lagstiftning och anpassat den utifrån den förändrade värld vi lever i.
Men det är en annan fråga.

Nu pratar vi om Stockholm Stad och vad vi gör. Och jag tycker det är oerhört viktigt att vi fångar in människor, att om människor kommer tillbaka och inte blir dömda. För uppenbart så blir de ju inte det idag – man kan sitta i TV och säga, Nej jag är hemma och vilar upp mig lite och sen ska jag åka tillbaka.
Det är fullständigt oacceptabelt och det är farligt och då måste vi göra något.

Hanif-- Och då vill du ge dem jobb och bostad?

Ewa – Fast det står ju inte.

Hanif – Det står det ju visst det.

Ewa – Kan du tala om vilken rad det står på.

Hanif - … det som står också är att ni vill ge pengar till väldigt konservativa organisationer. I det här dokumentet står det att Islamiska Förbundet till exempel ska få pengar.

Ewa – Nu har du totalt fel

Hanif – Jag har ju dokumentet

Ewa – men inte står väl det att vi ska ge pengar till konservativa fundamentalistiska organisationer, nu får du ta och sansa dig lite.

Hanif – Det står att ni ska ge pengar till Islamiska Förbundet.

Ewa – Nu ska det vara ordning och reda i den här debatten.

Hanif – Det står att ni ska ge pengar till Islamiska Förbundet.

Ewa … Och det får du fixa .. (gör en gest mot reportern)

Reportern – Jadå..Det är ingen fara .. det brukar fungera utmärkt..

Ewa – skrattar

Reportern - Okej, Hanif hur bör Sverige både som stat och samhälle bemöta dem som kommer tillbaka.

Hanif – Det – jag har ju lyft upp det tidigare och även Ebba Busch – Thor gjorde det i sitt tal – det handlar om att se det som landsförräderi.
Alltså det här är människor som fixar krigsfolk, materiell och medel till en främmande makt som har som mål att förstöra Sverige.

Reportern – Vi ska låta Ewa komma in. Landsförräderi, hur tänker du kring det?

Ewa – Ja, alltså, jag överlämnar ju det till dig (riktat mot Hanif) och till din opposition att samtala med regeringen och lösa en lagstiftning som finns inom den typ av lagstiftning som vi har inom norden. Vad jag är besviken över det är att vi inte nationellt har kunnat tidigare få riktlinjer. En nationell strategi.
I Norge till exempel så har man tagit fram en nationell handlingsplan och den är så förbaskat bra. Jag kan visa upp den här. För där stå vem som har ansvar.
Till exempel när det gäller ”dialog-konferenser” med ungdomar. Allstå förebyggande arbete. Där har de något som heter barn och likställighet och inkluderingsdepartement ..

Reportern försöker komma in ..

Ewa - .. ansvar finns tydlggjort. Tänk om vi hade haft en sån nationell plan då hade det varit mycket lättare att vara ansvarig i en kommun.

Hanif – Alltså det här är ju helt otroligt. Vi pratar om människor som varit nere och halshuggit och dödat människor och du pratar om inkluderings ..

Ewa avbryter .. Nej, jag pratar om ..

Hanif – …..- konferenser.. Alltså, för det första så måste vi lite skilja på det här ..

Reportern avbryter .. Vänta ett ögonblick, är det inte ändå viktigt att personer – det finns ju kanske ett skäl till, flera faktorer, men att de åker ner dit och strider, man pratar om utanförskap. Är det inte viktigt att när man kommer tillbaka försöka hjälpa dem att någonstans hitta en plats i samhället och försöka normalisera deras liv.

Hanif – Nej, för vad man läser i de här dokumenten och som är väldigt tydligt är att ingenstans tar man konflikt mot deras ideologi. Det är bara deras handlingar man tycker så här …

Reportern avbryter – Ja, men då låter vi Ewa svara, är det så, man tar inte konflikt?

Ewa – Jag tycker att du har en poäng där, att vi kan väldigt lite om de ideologiska bakgrunderna och jag hade önskat att vi hade pratat om det de senaste fyra åren så att vi hade lärt oss mer för att jag är precis lika upprörd som du över att vi inte har gjort någonting nationellt.
Vi har då tagit fram en nationell samordnar men i Danmark har man kommit mycket längre där har man ändrat lagstiftning och i norge har man en handlingsplan.

Reportern avbryter – Kommunerna behöver lite hjälp och lite riktlinjer ..

Ewa – Absolut absolut..

Reportern – I Örebros kommunledning så tog man ju upp problematiken och kommunalrådet Rasmus Persson, han tog ju fram då ideérna och strategierna att de som kommer tillbaka ska få jobb och psykologhjälp för sina traumatiska upplevelser.
Det blev ett himla rabalder sen drogs det här tillbaka och det blev massa kritik.
Vilka reaktioner har ni fått för det här? (Riktar sig mot Ewa) Förutom det vi hör här (gest mot Hanif)

Ewa - Nummer ett så står det ju inte att vi ska ge människor jobb utan vi säger att vi ska ta reda på var människor finns.
Vi ska se till …

Reportern bryter in – De ska få hjälp med jobb, vård och bostad ..

Ewa – ja asså, gå till jobbtorget få hjälp. Men asså, du måste ju komma tillbaka in i samhället … och nu tänker du (mot Hanif).. då ser du bilden, Jag ser att du ser så här, alldeles så här .. då tänker du ”ja, men här en människa som ha halshuggit nån” men alla .. De som har gjort kriminella handlingar ska ju bestraffas ..
Vi pratar ju inte om dem nu.

Hanif – Vilka pratar du om? Jag vill veta vilka du pratar om ..

Ewa -människor som har begått fruktansvärda brott de ska ju bestraffas ..

Hanif – Vilka pratar du om? Vilka är det som ansluter sig till de här bödlarna nere i IS.. och inte har gjort detta ..

Ewa – stakar sig bakgrunden.

Hanif – Vilka är det i din värld som du


Ewa – Ska jag svara?

Hanif – Vilka är det din värld som du tror behöver bara en kram och tillbaka på jobbtorget. De här har en extremistiskt ideologi och den löser du inte via jobbtorg och att fixa kommunala jobb åt dem.
Det gör man genom att ta strid mot denna ideologi. Genom att stigmatisera denna ideologi, genom att stigmatisera de människor ..

Ewa avbryter – Vad gör du med den människan .. vad gör du med den människan ...

Hanif – Det jag hade gjort. Jag anser att för det första så bör man INTE ge extra stöd till dem.
Man bör stigmatisera dem, man bör se dem som paria. För de har tagit ett steg MOT vår demokrati. De har tagit handling MOT vårt samhälle.

Reportern – Hanif, häromdagen så hade vi SÄPO-chefen här och vi hade Mona Sahlin och vi diskuterade delvis då hur man skulle hantear återvändare. Och då var det så, att då frågade jag, det är också många av de här som återvänder som kan bli ett hot i någon mening mot samhället och då sa SÄPO-chefen att de har koll på de här på individnivå men om man då ska behandla dem som paria och stigmatisera dem – blir situationen bättre för det .. för att de finns i vårt samhälle men ändå liksom inte är med oss …det blir ju inte bättre ..

Hamid försöker bryta in flera gånger ..

Hamid – Det är mycket bättre då att investera de pengarna i SÄPO så SÄPO håller koll på dem men det här handlar också om att se till så att fler inte ansluter sig
Inte bara försöka ….

Reportern – men säljdokumentsargumentationen menar jag .. Vänder sig till Ewa .. vad säger du om att det är ett säljdokument ..

Ewa – Jag har ju då fått rapporter från SÄPO, regelbundet efter mina tolv år i polisstyrelsen och hört då de senaste tre åren hur SÄPO har redovisat för oss att .. nu är det tio som åker, nu är det tjugo som åker, nu är det trettio som åker, … men herregud vad gör vi .
Ja, vi måste ändra lagstiftningen, men där sitter inte jag, där satt du kanske ..

Hanif – Nej, där sitter din regering också vill jag säga .

Ewa – Ja nu gör de det och nu gör de ju massa saker men vad jag då kan göra nu när jag har möjlighet och jag har makt – det är att .. nummer ett lär mer och jobba förebyggande. För förebyggande är det allra allra viktigaste … Sen människor som kommer tillbaka och har begått fruktansvärda brott – de ska ju straffas.
Det finns ju .. jag menar .. hur kan någon någonsin tvivla över att det skulle finnas en majoritet politiker i staden som inte ville bestraffa kriminella gärningar, det så bort i tok(?) som det någonsin kan bli.

Hanif – Okej, men då undrar jag vilka är det som ska direkt till de här jobbtorget och fixas fram bostäder till då?

Ewa – Fast så står det ju inte …

Hanif – men det står det ju, det står ju att ni ska samordna fram bostäder, ni ska ge pengar till Islamiska förbundet och det …

Ewa . Nänänä

Hanif - .står att ni ska in med sociala insatser och jobb …Det står i dokumentet .. Du kan ju sitta och förneka det här men det är ju publikt på nätet

Ewa avbryter - Jan kan läsa vad som står .. vill du det ...Ska jag läsa upp .. nej det tar lite .. men jag kan läsa lite grann .. att ..att vi säger att vi ska samarbeta med frivillig organisationer, att vi ska anpasssa …

Hanif avbryter – Vilka frivillig organisationer, det står ju nämnt … i dokumentet står det vilka ..

Ewa – Nej,

Hanif – Det står ett specifikt förbund, kan du nämna det ..

Ewa – Nääe, näe … Nej, men det står inte i dokumentet ..du har fel ”min vän” och du kan få titta på det här efter .. Skulle vi tala om vilka vi skulle samarbeta med ..
Däremot så kommer det här gå ut på remiss och där är det olika som kommer att ha synpunkter .. bland annat olika organisationer och där namnges de som kommer att få ha synpunkter på det här dokumentet sen ska det bli en handlingsplan för hela Stockholms Stad så vi kan få med idrotten, kulturen, arbetsmarknaden.

Hanif – Jag har varit med i många debatter, man jag har aldrig varit med om att en så högt stående politiker står och ljuger mitt i TV..

Ewa .. Nämen så får man inte säga. Nej, absolut inte, nu är det .. det är time-out för dig nu ..

Reportern – Okej, tusen tack för att ni kom Hanif Bali och Ewa Larsson …..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar