tisdag 5 november 2013

Så osmakligt att man knappt kan kalla det för journalistik - Lena Melin
Aftonbladet Lena Melin
"Brittiska Daily Express ägnar sig åt osmakligheter. Man kan knappt kalla det journalistik.
I en populistisk kampanj ber de läsarna att ansluta sig till tidningens ”korståg” mot nya immigranter från EU.


[...]

Bakgrunden till ”korståget” är flera EU-länder (dock inte Sverige) haft undantag från EU:s regler om fri rörlighet för arbetskraft för rumänska och bulgariska medborgare. Vid nyår, sju år efter att de blev medlemmar, försvinner undantagen.

Enligt Daily Express kommer det leda till ett massivt inflöde av rumäner och bulgarer till Storbritannien vilket hotar de brittiska ungdomarnas jobb och dessutom sätter ytterligare press på bostadsmarknad och välfärdssystem."


Bakgrunden till kampanjen är således att Daily Express inte vill att Storbritannien skall hamna i samma läge som Sverige....
För till och med du förstår väl att ökat tryck i form av fler människor på arbetsmarknad, bostadsmarknad och välfärdssystem minskar utrymmet för dem som redan köar där?


"Upplysningsvis är den fria rörligheten för arbetskraft en hörnsten i EU-samarbetet. Det är inget som man väljer bort vilket tidningen skamlöst inbillar sina läsare."

Nej, tyvärr är är det inte valfritt föra alla, och alla länder har inte varit smarta nog att begära undantag så att de kan anpassa inflödet av gästarbetare till landets behov.

"Det är inte heller fritt fram att slå ner sina bopålar var man har lust, inte ens i EU. Man har rätt att söka jobb under tre månader men utan ekonomisk hjälp från det nya landet.

Rätt att bosätta sig i landet har bara den som har ett jobb, driver ett företag, är pensionär eller pluggar, kort och gott är självförsörjande och betalar skatt. Även dessa fakta förtiger tidningen."


Och själv förtiger du att det inte alls råder något förbud mot att slå sig ner i Sverige och vara illegal, att man som invandrare kan slippa betala för sjukvård, skola och tandvård. Att illegala invandrare som tillskrivs rättigheter i vårt land är en faktisk kostnad som de som arbetar skall betala för.

Varför förtiger ni att ökad invandring leder till ökat tryck på arbetsmarknaden. Att gästarbetare är de som urholkar arbetsrätten, dumpar lönerna och innebär att människor sägs upp från sina arbetsplatser och ersätts om de inte anpassar sina krav nedåt till gästarbetarnas nivå.

Varför berättar inte ni om de löner som tjänas in i Sverige men skickas utomlands och konsumeras där, vilket får hjulen att snurra någon annanstans - inte här..."Enligt Eurostat gick 7,6 procent av den brittiska arbetskraften utan jobb i juli, den färskaste siffran. Genomsnittet i EU var elva och i Sverige var siffran då 7,8 procent. Ungdomsarbetslösheten låg också under genomsnittet."

Det du säger här är således att Storbritanniens strategi har varit effektiv, de har inte öppna gränser och har därför lyckats skydda sin arbetsmarknad mot det kaos som råder där fri arbetskraftsinvandring tillämpas.


"Storbritannien befinner sig inte heller i toppen av listan av länder där andra EU-medborgare jobbar. 1,4 miljoner EU-medborgare motsvarande 4,8 procent av befolkningen jobbar i landet. I hela EU är motsvarande siffra 3,1.

Men i Luxemburg är det 46, på Irland 11, Cypern 14 och Öster­rike drygt fem procent för att nämna några.[...]"


Du förstår säkert inte det, men Luxemberg, Irland och Cypern är givetvis inte länder som framstår som goda förebilder om man vill att den inhemska befolkningen skall ha sitt uppehälle tryggat i form av eget arbete. De är i så fall skräckexempel.

Cypern hade i augusti 17,1% arbetslöshet, Luxemburg 5,9 och Irland 13,6%.

Berätta gärna vad som är sunt med arbetskraftsinvandring i länder med rådande arbetslöshet..."Hittills har bara 35 000 av land­ets 63 miljoner invånare skrivit på ”korståget”. Det skulle vi på Aftonbladet betrakta som ett magert resultat trots en folkmängd på 9,5 miljoner.

Det kan vara så att tidningens främlingsfientliga populism är för mycket till och med för britterna. Att dela in människor i mino­ritetsgrupper och sedan skylla allt ont på dem leder ovillkorligen till elände. Det har historien lärt oss och det borde Daily Express veta. De leker med elden.

[...]"
(Aftonbladet Lena Melin)Nej, Lena Melin det är inte frågan om "osmaklig journalistik", det är frågan om att väcka och samla opinion mot något som man ser som negativt för samhället.

Du vet ungefär som ni själva gör i kampanjer som:


Sverige räcker till för oss alla

En kampanj som för övrigt på snart två månader endast lyckats samla 18258 namn.
Alltså en, i dina ögon rent misslyckad kampanj, vars resultat kan tolkas som om att till och med Sveriges toleranta befolkning har insett att vårt utrymme i samhället inte är oändligt.


Något som var så osmakligt att det inte går att kalla journalistisk är det du själv som på sistone presterat..

Det märkliga är att han inte svarar nej

Att du har mage att hoppa på andra och tala om osmaklig journalistik efter den kräkan övergår mitt förstånd.

Att du dessutom gör det för att du vill klaga på andra tidningar driver kampanjer på samma sätt som Aftonbladet själv gör, men att du inte kan hantera att deras åsikt inte är linje med din/er .. det är ett osmakligt skämt när det kommer från någon som själv misshandlar det fria ordet så gruvligt som du gjort..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar