lördag 14 september 2013

Ett barn misstänkt för mord

Tack Aftonbladet och tack Oisin Cantwell för att ni ser, har förståelsen för och påtalar det alla borde veta - att femtonåringar är just barn.

"15 år gammal, ännu ett barn, snyftandes under en vit filt.
Det är allvar nu: åklagaren vill att hon ska häktas för mordoch motsätter sig önskemålet att hennes mamma ska få stanna kvar i salen som stöd. " 

De är barn i rättssalen, och de är barn när män försöker köpa sex av dem.

Förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar och modern, en ännu ung kvinna med blekt ansikte, får inte närvara."
Aftonbladet

Ett barn förnekas rätten till förälderns stöd i rättsalen?!?!?!

VARFÖR DÅ?

Jag personligen har i tjänsten suttit med vid många rättegångar. Lykta dörrar har haft syftet att skydda de inblandade - inte för att kasta ut dem i kylan.
Jag har aldrig varit med om att föräldrar slängs ut ur rättssalen när det gäller minderåriga. Däremot att andra brottsmisstänka (för samma brott) anhöriga till vuxna trots önskemål om kvarsittning blir avvisade..

Det är dessutom oftast den klienten i vars intresse lykta dörrar föreligger som begär just detta - inte motparten för att försvaga BO eller MGM...

Är det inte en rättsskandal, ett övergång till något annat system utan civilisationens normer när man anser att minderåriga skall figurera i rätten utan stöd av någon ...


"Vi vet ännu inte hur skyldig hon är. Kanske bär hon ett betydande ansvar. Kanske utnyttjades hon aningslöst som lockbete av två vuxna män.
Men vi vet att en katastrof har drabbat fler än den mördade mannen och dennes anhöriga.
En katastrof som detta barn kommer att tvingas leva med under återstoden av sitt liv. "


Ja, hon kanske bär ett betydande ansvar, men har hon i så fall insett det?
Hon är ju - precis som skrivs i början - bara ett barn fortfarande, på precis samma sätt som manliga unga förövare på femton år fortfarande är barn.
Rättsväsendet tar hänsyn till detta - man önskar media och internetdebatten gjorde det i större utsträckning också..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar