lördag 12 oktober 2013

Mediagrodan att män i högre grad än kvinnor utsätts för våld i nära relationer ....

Den senaste veckan har vi sett rapporter om en studie gällande våld i nära relationer .. DN valde denna rubrik:

Män ofta utsatta för fysiskt våld i relationer

Studien - hur har man rapporterat kring den och vad är sant..


Enligt DN ser underlaget ut så här:

"Av studien, som gjorts på sammanlagt 1.400 slumpvist utvalda personer mellan 18 och 65 år, "

Men går man in och läser i själva studien hur urvalet ser ut så framkommer följande:


"Sweden employed a simple random sample of 1009 men. [...]Data collection took place between January and March 2009, during which 45.4% (n=458) returned the questionnaire. However, those who did not answer any of the violence items (n=59) were excluded from the analyses, resulting in a final sample of 399 men. "


Hmm .. jag kan således inte någonstans får dessa siffror till att bli 1400 personer, ännu svårare har jag att se hur man kan definiera undersökningspopulationen som "män och kvinnor" om enkäten skickas till 1009 män - varav 399 sedan ingår i själva materialet som svarande ..


Matematiken går inte ihop där..


Var hittar vi då dessa kvinnor som påstås ingå i materialet .... Jo i en annan undersökning bestående av:


This cross-sectional population-based study included 173 men and 251 women of age 18–65 randomly selected among the Swedish population.Summasumarum ... alltså 572 män som svarat på två olika enkäter, 399 som svarat på en som kvinnor inte svarat på och 173 som svarat på samma enkät som  251 kvinnor ..


Resultatet av den mindre undersökningen som omfattar både kvinnor och män anger följande:


More men (11%) than women (8%) reported exposure to physical assault in the past year, while more women reported exposure to sexual coercion.
Är det någon fler än jag som reagerar över att sexuellt tvång/våld inte räknas som fysiskt våld?
I den större undersökningen (som endast män svarat på) kan man finna detta:

As assessed with the VAWI, 24% (n=92) of the respondents reported exposure to psychological violence, 7.6% (n=29) to physical violence and 2.3% (n=9) to sexual violence during the past 12 months. Earlier-in-life exposure was 13.8% (n=55) for psychological, 6.8% (n=27) for physical and 2.5% (n=10) for sexual violence
7,6% blev alltså 8-11% i media, 823 blev till 1400 och ingenstans i rapporteringen framgår det skeva urvalet mellan kvinnor och män.. Det framgår inte heller att man talar om två skilda undersökningar .. varav den ena - den större enbart vände sig till män..


Den mindre undersökningen - där både män och kvinnor ingår och där samma frågor ställts till både män och kvinnor .. dvs där populationen består av 424 personer (inte 1400) varav 173 män och 251 kvinnor anger följande utsatthet för de olika populationerna:Violence exposureWe found that more men than women (11% vs. 8.0%) reported exposure to one or more acts of PA during the past year (Table 1). For the time period earlier in life, however, more women (15.9%) than men (11.0%) reported exposure to such acts.Det vi nu får lära oss är således att när man anger vilken grupp som utsatts mest så är det enbart 1 år tillbaka i tiden som gäller. Att kvinnor sammantaget är mer utsatta för fysiskt våld än män har ju media underlåtit att berätta .. Det är liksom inte intressant tydligt .. eller kanske bara impopulärt att framföra sådana fakta ...
SC affected women to a higher extent than men since only one man reported exposure to such an act in the past year compared to eight women. For earlier in life, 9.6% of the women and 3.5% of the men reported exposure to such acts.
Sexuellt tvång/våld räknar man inte ens som våld tydligen .. kan det handla om att det är främst kvinnor som utsätts för detta? Eller är tanken bara att eftersom det är våld som företrädesvis riktas mot kvinnor av män så är det ointressant?

8% procent av kvinnorna anger således att de utsatts för fysiskt våld under senaste åren, 15,9% att de utsatts någon gång och 9,6% av kvinnorna uppger att de utsatts för sexuellt tvång/våld ... Hur kan den senare siffran INTE ses som fysiskt våld? 
Hur kan man få detta till att män utsätts i högre grad än kvinnor?

Borde inte istället slutsatsen vara att män i mycket högre grad än kvinnor väljer sexuellt våld när det begår fysiska attacker mot sin partner .. att den siffran är skrämmande och inte alls talar till männens fördel.Violence perpetrationMen reported perpetrating PA to the same magnitude for past year (8.1%) as for earlier in life(8.1%), whereas 5.2% of the women reported the use of PA towards their partner in the past yearand 11.6% for earlier in life (Table 3).Om 15,9% av kvinnorna anger att de utsatts för fysiskt våld tidigare i livet, men enbart 11,6% anger att de på något sätt brukat fysiskt våld ... borde inte det berätta att 4,3% som varit utsatta inte ens försvarat sig? Borde inte det säga något om kvinnors lägre benägenhet att ta till fysiskt våld snarare än tvärtom?
More men than women (5.2% vs. 0.8%) reported the use of SC against their partner in the past year.


Sexuellt tvång/våld - ja. Kan siffrorna i den delen få tala för sig själv, eller måste man stava ut vilken grupp som har högst benägenhet att utsätta sin partner för sexuellt tvång/våld?

Both men and women reported use of physical violence against their partner, men to a higher extent than women, while sexual coercion was reported mainly by men (5%). We further looked at exposure and perpetration combined, and found that a considerable proportion of the men exposed to PA/SC also used such violence (64%), while this was less commonly seen in women. Furthermore, considerably more women indicated exposure to all the different controlling behaviours investigated.
Kvinnor är således mer utsatta än män för fysiskt och sexuellt våld - jag kan inte tolka siffrorna på annat sätt. Män som utsatts för våld har i långt högre grad än kvinnor utsatt sin partner för våld ...

Hur lyckas media tolka det annorlunda? Och när skall man se att sexuellt tvång/våld faktiskt är fysiskt...4 kommentarer:

 1. Vilken bra genomgång!
  Skicka den till samtliga medier och framförallt TT! Kontakta Medierna -det granskande programmet.

  Det är bara att konstatera att media har ljugit svenska folket rakt upp i ansiktet. Dessa forskare har bidragit till lögnerna genom att INTE förklara vad siffrorna säger.

  Man vet också sedan tidigare studier att kvinnor underrapporterar utsatthet för våld och män underrapporterar att de utsätter kvinnor för våld.

  Det här är en rent ideologisk "nyhet". Är det planerad av antifeminister eller är media verkligen så här lögnaktiga och korkade?
  Hade man sagt så om det rört invandrargrupper? Vill man skydda sig själva?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är en ideologisk nyhet som inte alls har stöd i de utredningar den säger sig hämta uppgifterna ifrån ...

   Radera
 2. Det kan mycket väl vara fel på TT:s uppgifter i det här fallet...MEN
  Det är ju såhär resultatet alltid ser ut i sådana här undersökningar. Män är mer utsatta för partenervåld, män säljer mer sex än kvinnor, män är mer utsatta för sexuella kränkningar och barn blir oftare slagna av kvinnor än av män.
  Varenda gång en ny undersökning om något av detta kommer så blir det förvånade TT-telegram och notiser i tidningarna. I snitt är det väl två gånger om året som media blir förvånade över de här resultaten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet faktiskt inte vilka undersökningar du talar om som skulle visa att män var mer utsatta vare sig för relationsvåld eller sexuellt våld inte heller att kvinnor i högre grad än män ger sig på barn..

   Att media däremot gärna vantolkar resultaten för att det skall bli något att skiva om .. ja det sker alltför ofta..

   Radera