måndag 14 oktober 2013

Våld mot barn - vilka är förövarna

På internet och ibland i media möter man en rapad myt om vilken grupp som i huvudsak utgör en fara för barn i hemmet. Det finns somliga som inte förstått vad rapporterna visar eller vad som sägs när det gäller detta och därför envist hävdar att kvinnor - företrädesvis mammor - skulle utgöra den största förövargruppen.

Det är felaktigt.

När det gäller våld riktat mot barn är män, precis som i övrig brottslighet, den största gruppen förövare.
För kvinnor utgör däremot brottet den typ av brott där kvinnor i högst grad är representerade. Det innebär dock inte att det är kvinnor som oftast är just förövare.

Brå:
"År 2012 anmäldes sammantaget 18 300 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Det motsvarar 21 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 7 020 (38 %) mot flickor och 11 300 (62 %) mot pojkar. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–6 år ökade med elva procent jämfört med 2011, medan antalet anmälningar gällande misshandelsbrott mot barn mellan 7 och 14 år minskade med fem procent.


Hur gärna man än vill och önskar så kan man inte få männens andel 65% av de misstänkta till att bli en mindre grupp, ett lägre antal, än gruppen kvinnliga förövares 35% av de misstänkta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar