onsdag 4 december 2013

Björklund svamlar och vägrar ta ansvar för den politik de fört

Björklunds svamlande är patetiskt. Han har haft huvudansvaret för svenska skolan i sju år med skyller på en läroplan införd 95 istället för att ta ansvar för de försämringar han och alliansen genomfört..

År 2000 samt år 2003 låg Sverige över genomsnittet i PISA. Det stora fallet har skett mellan 2009 -- 2012 .. Dags att ta ansvar för sin skitpolitik kan man tycka:
(Första mätåret är just år 2000 - det är första året som Sverige deltagit i utvärderingen)

"Kraftig försämring i PISASvenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap."
(Skolverket)
Att dessutom tala om "fler utbildade lärare" säger ju ingenting om den faktiska utvecklingen av personalnärvaro... Vi är väl ändå många som är medvetna om betydelsen av närvarande vuxna - till exempel i elevassistenter, rastvakter osv..

Det är färre vuxna i skolan idag än tidigare - färre som kan se och stötta barnen osv..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar