lördag 14 december 2013

Rasism har blivit PKPatrik Lundberg, författare och krönikör:
"Rasisterna har förskjutit positionerna till den grad att rasismen har normaliserats i Sverige. Nu är det den som säger emot som sticker ut. På jobbet, i skolan, inom idrotten och kulturen, på krogen. Detta förhållande måste ändras, nu."
(Aftonbladet)

Detta är skrämmande nog sant. Rasism har blivit PK.

Fast jag är nog av uppfattningen att en bidragande orsak till det är den onyanserade debatt som förts i media.

När man inte skiljer på dem som i olika delar är kritiska till den politik som förs i Sverige och på rasister så tystar man inte kritiken utan gör istället rasismen PK.

Det är viktigt att ta avstånd från rasism. Det är viktigt att lyfta fram människors lika värde.

Men det är också viktigt att förstå att människor äger rätten att ha synpunkter på den politik som förs och de konsekvenser som denna ger i svenska samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar