onsdag 11 december 2013

Thomas Mattsson, Expressen - Därför avpixlar vi...[...]
I dag fortsätter Expressens granskning med en kartläggning av personer i den grupp som står för flest inlägg på hatsajterna. Det handlar inte om ”privatpersoner”, vilka som helst som vill vara anonyma i integrationsdebatter, utan om dem som är flitigast med att sprida främlingsfientlighet.
På onsdagen fortsätter Expressen granskningen. Och de personer som vi intervjuar nu tillhör inte bara den grupp anonyma användarkonton som skriver allra mest på sajter Avpixlat, Exponerat och Fria Tider. De är också tydliga representanter för att den vanliga bilden av SD-sympatisörer och främlingsfientliga som unga, arga, misslyckade män inte alltid stämmer – bland de flitiga skribenterna på hatsajterna finns nämligen också personer som är väl etablerade i samhället.

Dagens Expressen-publicering handlar alltså inte om namn och bild på några vanliga ”privatpersoner”, utan om mycket ambitiösa opinionsbildare med en tydlig politisk agenda. Dessa individer är centrala aktörer på de kritiserade sajterna, och bidrar till de hätska stämningarna där.
[...]

Nej, Thomas Mattson det finns inga ursäkter för att hänga ut privatpersoner på det sätt ni gör.
Inte ens att ni inte gillar åsikterna och att personerna som hängs ut valt att framföra den många gånger och/eller i olika forum..

Det ni gör är ett hot mot demokratin. Ni legitimerar dessutom uthängning - för givetvis är det så, att om ni kan ta på er rätten att döma och hänga ut människor för att ni inte gillar deras åsikter, så äger också andra rätten att göra samma sak..

Det Expressen nu valt att göra är ett hot mot demokratin - inte ett försvar av den och ingenting som gynnar den.

Jag hoppas innerligt att tidningen anmäls och fälls för detta tilltag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar